Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn gdcd 9 NĂM 2022 + MA TRẬN - GDCD Lớp 9 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

 • Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn gdcd 9 NĂM 2022 + MA TRẬN

YOPOVN Xin gửi đến quý thầy cô Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn gdcd 9 NĂM 2022 + MA TRẬN. Đây là bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 môn gdcd 9 được soạn bằng file word. Thầy cô download file Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn gdcd 9 NĂM 2022 + MA TRẬN tại mục đính kèm.


PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: GDCD 9
Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


Mức độ
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN​
TL​
TN​
TL​
Thấp​
Cao​
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhânBiết được điều kiện kết hôn
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%​
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuếXác định được mục đích của kinh doanh
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%​
Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dânXác định được các quyền và nghĩa vụ phù hợp với hành viXử lí được tình huống cụ thể về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%​
1
4
40%​
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của cong dânXác định được 4 yếu tố của vi phạm pháp luậtPhân loại được các hành vi vi phạm pháp luậtGiải thích được vấn đề vi phạm pháp luật là căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lí
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0,5
5%​
1
2
10%​
1
2
20%​
Tổng số:
- Câu: 7
- Điểm: 10
- Tỉ lệ: 100%

2
1
10%​

2
1
10%​

1
2
20%​

2
6
60%​

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: GDCD 9
Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)


I. Trắc nghiệm (2điểm):

C©u 1(0,5 điểm): Hãy khoanh tròn vào một chữ cái (A, B,C,D) chỉ phương án mà em cho là đúng: Khi kết hôn cần đảm bảo điều kiện nào?

A. Đủ tuổi quy định, có đăng kí kết hôn

B. Đủ tuổi quy định,tự nguyện có đăng kí kết hôn

C. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên, được pháp luật thừa nhận

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 2(0,5 điểm): Điền từ còn thiếu phù hợp vào chỗ dấu chấm trong câu sau:

Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

C©u 3(0,5 điểm): Nối các ý ở cột A phù hợp với các ý cột B:

A
Nối
B
1. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạna. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
2. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễb. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động
3. Phi thương bất phúc. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân
4. Quân pháp bất vị thând. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
C©u 4(0,5 điểm): Liệt kê 4 yếu tố cơ bản của vi phạm pháp luật?

A. …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

B…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………

C…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………

D. …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

II. Tự luận (8 điểm):

Câu5 (2 điểm): Phân loại các hành vi vi phạm pháp luật sau:

 • a. Buôn bán ma tuý ->…………………………………………………….………………………………………………..
 • b. Phơi nông sản trên đường cao tốc ->…………………………………………………….…………………
 • c. Đạo nhạc ->…………………………………………………….………………………………………………………………
 • d. Đi làm trễ ->…………………………………………………….…………………………………………………………….
Câu 6 (2 điểm): Tại sao nói vi phạm pháp luật là căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lí của công dân?

Câu 7 (4 điểm): A.13 tuổi, xin đi làm ở mỏ đá cạnh nhà. Chủ mỏ đá nhận thuê A.với tiền công trả bằng tiền ăn 3 bữa mỗi ngày. A.lao động quần quật 10 tiếng/ngày đến nỗi sinh bệnh mà không có tiền chữa trị.

a. Em có nhận xét gì về việc làm của A.và của chủ mỏ đá?

b. Nếu em là người chứng kiến sự việc trên của A.em sẽ làm gì?

c. Theo em, ai là người phải chịu trách nhiệm trong tình huống trên và phải chịu trách nhiệm gì? Vì sao?PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn: GDCD 9
PhÇn 1. Tr¾c nghiÖm (2 điểm): Mçi ®¸p ¸n ®óng cho 0,5 ®iÓm.

Câu​
1​
2​
3​
4​
Đáp án​
B​
Thu lợi nhuận​
1a-2b-3c-4dTrái pháp luật, có lỗi, do người có trách năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ
PhÇn II. Tù luËn (8.0 điểm):

Câu​
Nội dung​
Điểm​

Câu 5​
a. Vi phạm pháp luật hình sự
b. Vi phạm pháp luật hành chính
c. Vi phạm pháp luật dân sự
d. Vi phạm kỉ luật

1đ​
Câu 6
- Giải thích: bởi vì
+ pháp luật được ban hành để điều chỉnh hành vi của công dân mà không điều chỉnh suy nghĩ của họ
+ phải căn cứ vào hành vi thực tế của công dân mới có thể xác định được là họ thực hiện pháp luật hay vi phạm pháp luật.1đ​Câu 7​
- Giải quyết tình huống:
a. Cả A và chủ mỏ đá đều vi phạm pháp luật. A vô tình vi phạm vì thiếu hiểu biết về pháp luật lao động. Còn chủ mỏ đá cố tình vi phạm vì biết A chưa đủ tuổi lao động vẫn thuê làm, trả công không đúng hình thức lao động, bóc lột sức lao động của trẻ em
b. Nếu chứng kiến nên thống báo với cơ quan chức năng hoặc người có thẩm quyền giải quyết
c. Chủ mỏ đá phải chịu trách nhiệm pháp lí hình sự vì hành vi phạm pháp đã gây ra cho A.2đ​


Ngày tháng 2 năm 2022
BGH duyệt
Ngày tháng 2 năm 2022
TCM duyệt
Ngày tháng 2 năm 2022
Người ra đề


Nguyễn Thanh An


PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỶ
TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Giáo dục công dân 9

Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên: ………………………………………………………………

Lớp: ……………

Điểm
Lời phê của giáo viên
ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm (2điểm):

C©u 1(0,5 điểm): Hãy khoanh tròn vào một chữ cái (A, B,C,D) chỉ phương án mà em cho là đúng: Khi kết hôn cần đảm bảo điều kiện nào?

A. Đủ tuổi quy định, có đăng kí kết hôn

B. Đủ tuổi quy định,tự nguyện có đăng kí kết hôn

C. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên, được pháp luật thừa nhận

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 2(0,5 điểm): Điền từ còn thiếu phù hợp vào chỗ dấu chấm trong câu sau:

Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

C©u 3(0,5 điểm): Nối các ý ở cột A phù hợp với các ý cột B:

A
Nối
B
1. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạna. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
2. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễb. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động
3. Phi thương bất phúc. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân
4. Quân pháp bất vị thând. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
C©u 4(0,5 điểm): Liệt kê 4 yếu tố cơ bản của vi phạm pháp luật?

A. …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

B…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………

C…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………………

D. …………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 5 (2 điểm): Phân loại các hành vi vi phạm pháp luật sau:

 • a. Buôn bán ma tuý ->…………………………………………………….………………………………………………..
 • b. Phơi nông sản trên đường cao tốc ->…………………………………………………….…………………
 • c. Đạo nhạc ->…………………………………………………….………………………………………………………………
 • d. Đi làm trễ ->…………………………………………………….…………………………………………………………….
Câu 6 (2 điểm): Tại sao nói vi phạm pháp luật là căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lí của công dân?

Câu 7 (4 điểm): A.13 tuổi, xin đi làm ở mỏ đá cạnh nhà. Chủ mỏ đá nhận thuê A.với tiền công trả bằng tiền ăn 3 bữa mỗi ngày. A.lao động quần quật 10 tiếng/ngày đến nỗi sinh bệnh mà không có tiền chữa trị.

a. Em có nhận xét gì về việc làm của A.và của chủ mỏ đá?

b. Nếu em là người chứng kiến sự việc trên của A.em sẽ làm gì?

c. Theo em, ai là người phải chịu trách nhiệm trong tình huống trên và phải chịu trách nhiệm gì? Vì sao?

1645852710575.png


XEM THÊM:

 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
 • Từ khóa
  bộ đề thi hsg gdcd 9 chủ đề gdcd 9 giáo án chủ đề gdcd 9 thư viện đề thi gdcd 9 thư viện đề thi hsg gdcd 9 đề cương gdcd 9 giữa học kì 1 đề cương gdcd 9 giữa học kì 2 đề cương gdcd 9 hk1 đề cương gdcd 9 hk2 đề cương gdcd 9 học kì 2 đề cương gdcd 9 kì 2 đề cương gdcd lớp 9 đề cương gdcd lớp 9 hk2 đề cương gdcd lớp 9 học kì 2 đề cương môn gdcd lớp 9 học kì 1 đề cương ôn tập gdcd 9 cả năm đề cương ôn tập gdcd 9 hk2 đề cương ôn tập gdcd 9 học kì 2 đề cương ôn tập gdcd 9 học kì 2 violet đề cương ôn tập gdcd lớp 9 học kì 2 đề cương ôn tập môn gdcd 9 học kì 2 đề gdcd 9 đề gdcd 9 giữa học kì 1 đề gdcd 9 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề gdcd 9 giữa học kì 2 đề gdcd 9 hk1 đề gdcd 9 hk2 đề gdcd 9 học kì 1 đề gdcd 9 học kì 2 đề gdcd lớp 9 đề gdcd lớp 9 giữa học kì 1 đề học sinh giỏi gdcd 9 đề hsg gdcd 9 đề kiểm tra 1 tiết gdcd 9 hk2 đề kiểm tra 1 tiết gdcd 9 học kì 2 đề kiểm tra 45 phút gdcd 9 học kì 2 đề kiểm tra gdcd 9 đề kiểm tra gdcd 9 cuối học kì 2 đề kiểm tra gdcd 9 giữa học kì 1 đề kiểm tra gdcd 9 giữa học kì 2 đề kiểm tra gdcd 9 học kì 2 đề kiểm tra gdcd 9 học kì 2 violet đề kiểm tra giữa kì 1 gdcd 9 đề kiểm tra giữa kì môn gdcd 9 đề kiểm tra hk2 gdcd 9 có đáp án đề kiểm tra học kì 1 gdcd 9 đề kt 1 tiết gdcd 9 hk2 đề kt gdcd 9 hk2 đề thi gdcd 9 đề thi gdcd 9 cấp huyện đề thi gdcd 9 cấp tỉnh đề thi gdcd 9 cuối kì 1 đề thi gdcd 9 cuối kì 2 đề thi gdcd 9 giữa học kì 1 đề thi gdcd 9 giữa học kì 2 đề thi gdcd 9 giữa kì 1 đề thi gdcd 9 giữa kì 2 đề thi gdcd 9 hk1 đề thi gdcd 9 hk1 có đáp án đề thi gdcd 9 hk2 đề thi gdcd 9 hk2 có đáp an đề thi gdcd 9 học kì 1 đề thi gdcd 9 học kì 2 đề thi gdcd 9 học kì 2 violet đề thi gdcd 9 hsg đề thi gdcd 9 kì 1 đề thi gdcd 9 kì 2 đề thi gdcd giữa kì 1 lớp 9 đề thi gdcd lớp 9 giữa học kì 1 đề thi gdcd lớp 9 giữa học kì 2 đề thi gdcd lớp 9 giữa kì 1 đề thi gdcd lớp 9 hk2 đề thi gdcd lớp 9 học kì 1 đề thi gdcd lớp 9 học kì 2 đề thi gdcd lớp 9 học kì 2 2019 đề thi giữa học kì 1 môn gdcd 9 đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn gdcd đề thi giữa kì 1 gdcd 9 đề thi giữa kì 1 môn gdcd 9 đề thi giữa kì gdcd 9 đề thi hk2 môn gdcd 9 đề thi hki gdcd 9 đề thi học kì gdcd 9 đề thi học sinh giỏi gdcd 9 đề thi học sinh giỏi gdcd 9 cấp huyện đề thi học sinh giỏi gdcd 9 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi gdcd lớp 9 đề thi học sinh giỏi gdcd lớp 9 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi gdcd lớp 9 cấp trường đề thi học sinh giỏi gdcd lớp 9 hà nội đề thi học sinh giỏi gdcd lớp 9 năm 2020 đề thi học sinh giỏi môn gdcd 9 violet đề thi học sinh giỏi môn gdcd 9 violet đề thi học sinh giỏi môn gdcd 9 mới nhất đề thi học sinh giỏi môn gdcd lớp 9 violet đề thi hs giỏi gdcd 9 đề thi hs giỏi môn gdcd 9 đề thi hsg gdcd 9 cấp huyện 2020 đề thi hsg gdcd 9 cấp huyện 2021 đề thi hsg gdcd 9 cấp thành phố đề thi hsg gdcd 9 cấp thành phố hà nội đề thi hsg gdcd 9 cấp trường đề thi hsg gdcd 9 có đáp án đề thi hsg gdcd 9 thành phố hà nội đề thi hsg gdcd 9 tỉnh thái nguyên đề thi hsg gdcd lớp 9 đề thi hsg gdcd lớp 9 cấp huyện đề thi hsg gdcd lớp 9 cấp trường đề thi hsg môn gdcd 9 đề thi hsg môn gdcd 9 cấp tỉnh đề thi hsg môn gdcd 9 có kèm đáp an đề thi hsg môn gdcd 9 có đáp an đề thi hsg môn gdcd 9 năm 2020 đề thi hsg môn gdcd 9 năm 2021 đề thi hsg môn gdcd lớp 9 cấp thành phố đề thi hsg môn gdcd lớp 9 cấp tỉnh đề thi môn gdcd 9 hk1 đề thi môn gdcd lớp 9 học kì 2 đề thi trắc nghiệm gdcd 9 học kì 1 đề trắc nghiệm gdcd 11 bài 9 đề trắc nghiệm gdcd 9
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Yopovn
  Trả lời
  0
  Lượt xem
  134
  Yopovn
  Yopovn

  Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn gdcd 9 NĂM 2022 + MA TRẬN

  BÀI VIẾT MỚI

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  16,521
  Bài viết
  17,590
  Thành viên
  54,399
  Thành viên mới nhất
  Trần Hoàng Em

  Thành viên Online

  • Carmynguyen
  • daotinh90
  • Trần Hoàng Em
  • Doan260491
  Top