Đề thi lịch sử lớp 10 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT - Lịch sử lớp 10 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

 • Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề thi lịch sử lớp 10 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô, các em Đề thi lịch sử lớp 10 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT. Đây là bộ Đề thi lịch sử lớp 10 học kì 2.


Tìm kiếm có liên quan​


Kiểm tra giữaLịch sử 10 trắc nghiệm

Câu hỏi tự luận Lịch
sử 10 giữa học kì 1

Câu hỏi tự luận Lịch
sử 10 giữa học kì 2

Đề kiểm tra học kì 1 môn sử lớp 10 có đáp an

Đề kiểm tra
học kì 2 môn sử lớp 10 có đáp an

De kiểm tra 1 tiết
sử 10 HK2 trắc nghiệm có đáp an

Trắc nghiệm Lịch
sử 10 thi giữa học kì 2

De kiểm tra 1 tiết sử 10 hk1 trắc nghiệm có đáp an

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC​
(Đề thi có 02 trang)​
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn thi : LỊCH SỬLỚP 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi: 603


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
(5 điểm)

Câu 1: Dưới triều Tiền Lê kinh đô nước Việt ta đóng ở

A. Cổ Loa (Hà Nội). B. Hoa Lư (Ninh Bình).

C. Thăng Long (Hà Nội). D. Phong Châu (Phú Thọ).

Câu 2: Đâu là nguyên nhân sự hình thành và hưng khởi của các đô thị Đại Việt trong thế kỷ XVI - XVIII?

A. Nhiều đô thị mới hình thành ở Đàng Ngoài.

B. Thăng Long và Phố Hiến là hai đô thị sầm uất nhất.

C. Đô thị mới Thanh Hà được đánh giá là “Đại Minh khách phố”.

D. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa.

Câu 3: Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nào?

A. Nội chiến giữa Quốc hội với thế lực phong kiến.

B. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

C. Nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.

D. Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.

Câu 4: Đặc điểm của nền nông nghiệp nước Pháp trước cách mạng tư sản 1789 là

A. công cụ và phương thức canh tác lạc hậu.

B. máy móc được sử dụng phổ biến trong sản xuất.

C. sự xâm nhập của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa.

D. giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 5: Nhân dân ta đã lật đổ ách thống trị của nhà Minh với thắng lợi ở trận

A. Bạch Đằng năm 938. B. Như Nguyệt năm 1077.

C. Bạch Đằng năm 1288. D. Chi Lăng - Xương Giang năm 1427.

Câu 6: Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là

A. Quang Toản. B. Quang Trung. C. Gia Long. D. Bắc Bình Vương.

Câu 7: Thắng lợi nào của ta đã vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự thần tốc, táo bạo, bất ngờ của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975.

C. Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945.

D. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 8: Trong cuộc cách mạng công nghiệp ở châu Âu, Giêm Oát là người phát minh ra máy

A. kéo sợi chạy bằng sức nước. B. dệt chạy bằng sức nước.

C. hơi nước. D. kéo sợi Gien-ni.

Câu 9: Đâu không là bài học rút ra từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX?

A. Trang bị máy móc, kỹ thuật cho sản xuất.

B. Cần đầu tư cho nhân tố con người.

C. Nhà máy phải xây dựng gần các sông lớn.

D. Cần đầu tư cho cải tiến kỹ thuật.Câu 10:
Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nông nghiệp nước ta cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI?

A. Mất mùa, đói kém xảy ra liên miên.

B. Nông nghiệp bị tàn phá nặng nề do chiến tranh.

C. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay quan lại địa chủ.

D. Diện tích đất canh tác cả nước tăng lên nhanh chóng.

Câu 11: Ở nước ta trong các thế kỉ X - XV, quân chính quy, bảo vệ đất nước được gọi là

A. dân quân. B. dân binh. C. ngoại binh. D. cấm quân.

Câu 12: Điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng tư sản bùng nổ là

A. vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế.

B. hiện tượng rào đất cướp ruộng diễn ra khắp nơi.

C. phương thức canh tác nông nghiệp rất lạc hậu.

D. xã hội bị phân chia thành nhiều đẳng cấp.

Câu 13: Đâu không phải là ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Làm cho chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

B. Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.

C. Thủ tiêu được mọi tàn dư phong kiến.

D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 14: Sự kiện nào chứng tỏ cách mạng tư sản Anh không triệt để?

A. Vin-hem Ô-ran-giơ lên làm vua. B. Ô-li-vơ Crôm-oen lên nắm quyền.

C. Vua Anh tuyên chiến với Quốc hội. D. Xử tử vua Sác-lơ I, thiết lập nền cộng hòa.

Câu 15: Điểm giống nhau về nghệ thuật kết thúc chiến tranh của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là

A. tiến hành giảng hòa để giữ vững nền độc lập cho dân tộc.

B. kiên quyết đánh bại kẻ thù bằng những đòn tiến công áp đảo.

C. thực hiện kế sách “tiên phát chế nhân”.

D. vừa đánh vừa hòa để bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc.II. PHẦN TỰ LUẬN:
(5 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Nêu những thành tựu tiêu biểu của nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật Đại Việt trong các thế kỷ X – XV. Nguyên nhân sự phát triển của nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật Đại Việt thời kỳ này?

Câu 2: (2 điểm) Trình bày ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Vì sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?

----------------------------------- HẾT -----------------------------------


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ II _ NĂM HỌC 2021-2022
Môn: LỊCH SỬ - LỚP 10
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)Câu
MÃ ĐỀ
603
1
B
6
B
11
C
2
D
7
B
12
A
3
A
8
C
13
B
4
A
9
C
14
A
5
D
10
D
15
A


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)MÃ ĐỀ 603, 606, 609, 612, 615, 618, 621, 624CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
Câu 1
Nêu những thành tựu tiêu biểu của nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật Đại Việt trong các thế kỷ X - XV? Nguyên nhân sự phát triển của nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật Đại Việt thời kỳ này?
3,0
* Thành tựu khoa học kĩ thuật:
+
Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, nhiều công trình khoa học ra đời, như: “Đại Việt sử kí” của Lê Văn Hưu thời Trần, “Dư địa chí” của Nguyễn Trãi, “Hồng Đức bản đồ” thời Lê Thánh Tông, “Đại thành toán pháp” của Lương Thế Vinh, …
0,75​
+ Về quân sự có “Binh thư yếu lược” của Trần Quốc Tuấn.
0,25​
+ Đầu thế kỉ XV, Hồ Nguyên Trừng đã cho chế tạo súng thần cơ …
0,25​
* Thành tựu nghệ thuật:
-
Kiến trúc:
+ Trong các thế kỉ X – XIV, những công trình nghệ thuật Phật giáo được xây dựng như chùa Một Cột (Diên Hựu), tháp Báo Thiên,...
+ Kinh đô Thăng Long được xây dựng từ thời nhà Lý. Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc – Thanh Hóa) được xây dựng và trở thành một điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta.
+ Ở phía Nam, nhiều đền tháp Chăm mang phong cách nghệ thuật độc đáo.
0,75​
- Điêu khắc:
Nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo như rồng mình trơn cuộn trong lá đề, bệ chân cột hình hoa sen nở, các bức phù điêu có các cô tiên…
- Nghệ thuật sân khấu tuồng, chèo ngày càng phát triển. Múa rối nước là một loại hình nghệ thuật đặc sắc, phát triển từ thời Lý.
- Âm nhạc phát triển, ca múa trong các ngày lễ hội dân gian khá phổ biến.
0,5​
* Nguyên nhân sự phát triển của nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật Đại Việt thời kỳ này?
- Sự ổn định chính trị , phát triển của kinh tế, tư tưởng, tôn giáo, giáo dục…
0,5​
Câu 2
Trình bày ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Vì sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?
2,0
* Ý nghĩa:
+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập một nhà nước mới.
0,5​
+ Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Mĩ phát triển.
0,5​
+ Là cuộc cách mạng tư sản, góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XX.
0,5​
* Giải thích vì sao nói …
Vì cuộc chiến tranh này đã lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triến ở Bắc Mĩ…
0,5​


1649608817538.png


XEM THÊM

 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
 • Từ khóa
  ađề thi sử 10 bộ đề thi sử vào 10 bộ đề thi sử vào lớp 10 file đề thi sử vào 10 năm 2019 một số đề thi sử vào 10 đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi sử 10 đề cương lịch sử 10 giữa học kì 2 đề cương lịch sử 10 học kì 2 đề cương lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm đề cương lịch sử 10 kì 1 đề cương lịch sử 10 kiểm tra 1 tiết đề cương lịch sử lớp 10 đề cương môn lịch sử 10 học kì 1 đề cương môn lịch sử lớp 10 đề cương môn lịch sử lớp 10 học kì 1 đề cương môn lịch sử lớp 10 học kì 2 đề cương môn sử lớp 10 học kì 1 đề cương ôn tập môn sử lớp 10 hk2 đề cương ôn tập sử 10 giữa kì 1 đề cương ôn tập sử 10 hk1 trắc nghiệm đề cương ôn tập sử lớp 10 học kì 1 đề cương ôn tập trắc nghiệm lịch sử 10 đề cương ôn thi vào 10 môn lịch sử đề cương ôn thi vào lớp 10 môn sử đề cương sử 10 đề cương sử 10 cuối kì 1 đề cương sử 10 giữa hk1 đề cương sử 10 giữa học kì 1 đề cương sử 10 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề cương sử 10 giữa học kì 2 đề cương sử 10 giữa kì 1 đề cương sử 10 giữa kì 2 đề cương sử 10 hk1 đề cương sử 10 hk1 có đáp án đề cương sử 10 hk2 đề cương sử 10 hk2 trắc nghiệm đề cương sử 10 học kì 2 đề cương sử 10 kì 1 đề cương sử 10 kì 2 đề cương sử 10 trắc nghiệm đề cương sử lớp 10 đề cương sử lớp 10 học kì 1 đề cương sử lớp 10 học kì 2 đề cương trắc nghiệm lịch sử 10 hk2 đề cương trắc nghiệm lịch sử 10 học kì 2 đề cương trắc nghiệm sử 10 hk1 đề cương trắc nghiệm sử 10 học kì 2 đề sử 10 giữa kì 1 đề thi chuyên sử lớp 10 ams đề thi chuyên sử vào 10 hải dương đề thi chuyên sử vào lớp 10 bắc ninh đề thi chuyên sử vào lớp 10 chuyên vĩnh phúc đề thi chuyên sử vào lớp 10 hải dương đề thi chuyên sử vào lớp 10 ninh bình đề thi chuyên sử vào lớp 10 quảng ninh đề thi chuyên sử vào lớp 10 quảng trị đề thi chuyên sử vào lớp 10 thái bình đề thi giữa kì 1 lịch sử 10 đề thi giữa kì 1 sử 10 trắc nghiệm đề thi giữa kì sử 10 có đáp án đề thi hk1 môn sử 10 trắc nghiệm đề thi hk2 môn sử 10 đề thi hk2 sử 10 có đáp an đề thi hk2 sử 10 tự luận đề thi hk2 sử 10 tự luận có đáp án đề thi học sinh giỏi sử 10 đề thi học sinh giỏi sử 10 cấp thành phố đề thi học sinh giỏi sử 10 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi sử 10 cấp trường đề thi học sinh giỏi sử 10 có đáp án đề thi học sinh giỏi sử 10 hà nội đề thi hsg lịch sử 10 có đáp án đề thi hsg sử 10 cấp tỉnh đề thi hsg sử 10 cấp tỉnh hải dương đề thi hsg sử 10 cấp trường đề thi hsg sử 10 tỉnh hà tĩnh đề thi lịch sử 10 đề thi lịch sử 10 giữa học kì 1 đề thi lịch sử 10 học kì 1 đề thi lịch sử lớp 10 đề thi môn sử 10 đề thi môn sử 10 học kì 1 đề thi olympic lịch sử 10 đề thi olympic sử đề thi olympic sử lớp 10 tphcm đề thi sử 10 cuối học kì 1 đề thi sử 10 cuối học kì 2 đề thi sử 10 cuối kì 1 đề thi sử 10 giữa học kì 1 đề thi sử 10 giữa học kì 1 bắc ninh đề thi sử 10 giữa học kì 1 có đáp án đề thi sử 10 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề thi sử 10 giữa học kì 2 đề thi sử 10 giữa kì đề thi sử 10 giữa kì 1 đề thi sử 10 giữa kì 2 đề thi sử 10 hà nội đề thi sử 10 hk1 đề thi sử 10 hk1 có đáp án đề thi sử 10 hk1 quảng nam đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm có đáp án đề thi sử 10 hk1 tự luận đề thi sử 10 hk2 đề thi sử 10 hk2 2020 đề thi sử 10 hk2 trắc nghiệm đề thi sử 10 học kì 1 đề thi sử 10 học kì 1 có đáp án đề thi sử 10 học kì 2 có đáp án đề thi sử 10 kì 2 đề thi sử học sinh giỏi lớp 10 đề thi sử khối 10 đề thi sử lớp 10 đề thi sử lớp 10 giữa kì 1 đề thi sử lớp 10 giữa kì 1 trắc nghiệm đề thi sử lớp 10 hk2 đề thi sử lớp 10 hk2 có đáp án đề thi sử lớp 10 học kì 1 đề thi sử lớp 10 học kì 1 trắc nghiệm đề thi sử lớp 10 năm 2019 đề thi sử tuyển sinh vào lớp 10 đề thi sử vào 10 đề thi sử vào 10 có đáp án đề thi sử vào 10 hà nội đề thi sử vào 10 năm 2018 đề thi sử vào 10 năm 2019 đề thi sử vào 10 năm 2019 pdf đề thi sử vào 10 năm 2019 đáp an đề thi sử vào 10 năm 2020 đề thi sử vào 10 năm 2021 đề thi sử vào 10 năm 2021 hà nội đề thi sử vào lớp 10 năm 2019 quảng bình đề thi sử vào lớp 10 trắc nghiệm đề thi trắc nghiệm lịch sử 10 giữa kì 1 đề thi vào 10 chuyên sử trần phú hải phòng đề thi vào 10 môn sử đề thi vào 10 môn sử có đáp án đề thi vào 10 môn sử hà nội 2019 đề thi vào 10 môn sử hà nội 2020 đề thi vào 10 môn sử hà nội 2021
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Đề thi lịch sử lớp 10 học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT

  BÀI VIẾT MỚI

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  16,498
  Bài viết
  17,567
  Thành viên
  54,389
  Thành viên mới nhất
  Dương Thị Thu Huyền

  BQT trực tuyến

  • Yopovn
   Yopovn
   Administrator

  Thành viên Online

  • dinh thu ha
  • Yopovn
  • Dương Thị Thu Huyền
  Top