Đề thi Trắc nghiệm Lịch sử 10 giữa học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT - Lịch sử lớp 10 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

 • Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Đề thi Trắc nghiệm Lịch sử 10 giữa học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô, các em học sinh Đề thi Trắc nghiệm Lịch sử 10 giữa học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT. Đây là bộ Trắc nghiệm Lịch sử 10 giữa học kì 2, đề kiểm tra lịch sử 10 giữa học kì 2, trắc nghiệm lịch sử 10 giữa học kì 2, ôn tập lịch sử 10 giữa học kì 2, đề cương lịch sử 10 giữa học kì 2... được soạn bằng file word. Thầy cô download Đề thi Trắc nghiệm Lịch sử 10 giữa học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT.


ĐỀ THI LỊCH SỬ GIỮA KÌ LỚP 10
KIỂM TRA GIỮA KỲ II
Môn: LỊCH SỬ – Lớp: 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


A. Phần trắc nghiệm(7 điểm)

Câu 1.
Thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc thi hành chính sách kinh tế đối với nhân dân ta như thế nào?

A. Chỉ huy. B. Bóc lột, cống nạp nặng nề. C. Tăng thuế ruộng. D. Đầu tư phát triển nông nghiệp.

Câu 2. Chính sách đồng hóa về văn hóa của các triều đại pK phương Bắc đối với nước ta là

A. Mở trường dạy chữ Hán tại các quận, huyện.

B. Truyền bá Nho giáo và phong tục người Hán.

C. Khuyến khích phát triển văn hóa truyền thống của người Việt.

D. Tổ chức nhiều kì thi để chọn nhân tài phục vụ đất nước.

Câu 3. Tôn giáo nào chưa được truyền bá vào nước ta thời Bắc thuộc?

A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên chúa giáo.

Câu 4. Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa đối với nhân dân ta nhằm mục đích gì?

A. Bảo tồn và phát triển văn hóa phương Đông. B. Khai hóa văn minh cho nhân dân ta.

C. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa. D. Phát triển văn hóa Hán trên đất nước ta.

Câu 5. Ý nào không phản ánh đúng nghệ thuật quân sự trong chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

A. Lợi dụng địa hình, địa vật. B. Tấn công bất ngờ.

C. “Vườn không nhà trống”. D. Nghi binh, mai phục.

Câu 6. Quân đội dưới thời Lý- Trần được tuyển theo chế độ

A. “Ngụ binh ư nông”. B. “Ngụ nông ư binh”. C. trưng binh. D. nghĩa vụ quân sự.

Câu 7. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là Bộ

A. Hình thư. B. Hình luật. C. luật Hồng Đức. D. luật Gia Long.

Câu 8. Nhà nước pk Việt Nam trong các thế kỉ XI – XV được xây dựng theo thể chế

A. Dân chủ đại nghị. B. Quân chủ chuyên chế. C. Quân chủ lập hiến.D. Dân chủ chủ nô.

Câu 9. Sovới các triều đại Lý-Trần-Hồ, bộ máy nhà nước triều Lê sơ sau cải cách của vua Lê Thánh Tông được đánh giá

A. hoàn chỉnh hơn. B. lạc hậu. C. phức tạp hơn. D. lạc hậu và phức tạp.

Câu 10. Vào mùa xuân, các vua Tiền Lê -Lý thường làm gì để khuyến khích phát triển nông nghiệp?

A. Cùng nông dân làm công tác thủy lợi. B. Làm lễ cày ruộng tịch điền.

C. Kiểm tra việc ban cấp ruộng đất cho nông dân. D. Kiểm tra lại nhân khẩu ở địa phương.

Câu 11. “Phép quân điền” phân chia ruộng đất công ở các làng xã được đặt ra từ thời

A. Lý. B. Trần C. Hồ. D. Lê sơ.

Câu 12. Nội dung nào không phản ánh đúng sự phát triển của nội thương trong các TK X-XV?

A. Thăng Long là đô thị lớn nhất với 36 phố phường.

B. Buôn bán ở các chợ ngày càng nhộn nhịp.

C. Mở rộng quan hệ buôn bán với nhiều nước trong khu vực.

D. Các chợ mọc lên ở nhiều nơi.

Câu 13. Một trong các yếu tố giúp thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ XI-XV phát triển là do sự phát triển của

A. nông nghiệp và thủ công nghiệp. B. công nghiệp và nội thương.

C. công nghiệp và nông nghiệp. D. công nghiệp và thủ công nghiệp.

Câu 14. Trận quyết chiến chiến lược của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất là

A. trận sông Như Nguyệt. B. trận Bạch Đằng. C.trận Đông Bộ Đầu. D. trận Vạn Kiếp.

Câu 15. Năm 1077, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt đã đánh tan quân Tống tại

A. Đông Bộ Đầu. B. kinh thành Thăng Long. C. thành Cổ Loa. D. phòng tuyến sông Như Nguyệt.

Câu 16. Tác phẩm nào được xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt Nam?

A. Hịch tướng sĩ. B. Bình ngô đại cáo. C. Phú sông Bạch Đằng. D. Nam quốc sơn hà.

Câu 17. Ý nào không phản ánh đúng tinh thần chủ động đối phó với quân Tống của quân dân nhà Lý?

A. Tăng cường lực lượng, tích trữ lương thảo.

B. Xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt.

C. Đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc.

D. Phòng ngự chiến lược bằng kế sách “vườn không nhà trống”.

Câu 18. Ý nào không đúng về nguyên nhân nhà Hồ thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh?

A. Không xây dựng được khối đoàn kết toàn dân.

B. Sai lầm về đường lối chỉ đạo chiến lược.

C. Không có tướng tài giỏi.

D. quân Minh có ưu thế hơn về lực lượng.

Câu 19. Nho giáo, Phật Giáo, Đạo giáo được du nhập vào nước ta từ thời

A. Văn Lang – Âu Lạc B. Bắc thuộc. C. Lý. D. Trần

Câu 20. Dưới thời Lý – Trần, tôn giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến trong nhân dân là

A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Kitô giáo.

Câu 21. Nho giáo được nâng lên địa vị độc tôn từ thời

A. Lý. B. Trần. C. Hồ. D. Lê sơ.

Câu 22. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập

A. Hàn lâm viện. B. Văn Miếu. C. Quốc Tử Giám. D. Ngự sử đài.

Câu 23. Múa rối nước là một nghệ thuật đặc sắc phát triển từ thời

A. Tiền Lê. B. Lý. C. Trần. D. Lê sơ.

Câu 24. Thành tựu tiêu biểu của văn học dân tộc ra đời từ TK XI-XV gắn liền với các tác giả như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông,..là văn học

A. dân gian và chữ Nôm. B. chữ Hán. C. chữ Nôm. D. dân gian.

Câu 25. Giáo dục Nho học có hạn chế gì?

A. Không khuyến khích việc học hành thi cử.

B. Không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế.

C. Nội dung chủ yếu là kinh sử.

D. Chỉ con em quan lại, địa chủ mới được đi học.

Câu 26. Nội dung nào không phản ánh đúng sự phát triển của văn học Đại Việt từ TK X-XV?

A. Văn học phát triển với nhiều thể loại.

B. Xuất hiện nhiều tác giả với nhiều tác phẩm.

C. Văn học chữ Nôm hình thành và phát triển.

D. văn học dân gian lấn át văn học chữ Hán.

Câu 27. Chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài song vẫn mạng đậm tính dân tộc và tính dân gian. Đó là đặc điểm của văn hóa thời

A. Đinh-Tiền Lê. B. Lý-Trần. C. Lý-Trần-Lê sơ. D. Hồ-Lê sơ.

Câu 28. Ý nào không phản ánh đúng mục đích của nhà nước Lê sơ khi dựng bia ghi tên Tiến sĩ?

A. Vinh danh những người tài giỏi.

B. Khuyến khích tinh thần học tập của nhân dân.

C. Tạo nên những tác phẩm điêu khắc.

D. Thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Đại Việt

B. Phần tự luận(3 điểm)

Câu 1.
So sánh cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê và chống Tống thời Lý.( theo các tiêu chí trong bảng)(2 điểm).

Tiêu chí so sánh
Kháng chiến chống Tống
thời Tiền Lê
Kháng chiến chống Tống
thời Lý
Hoàn cảnh lịch sử nước Đại Việt trước khi kháng chiến
Thời gian
Người chỉ huy
Kết quả
Câu 2. Nghệ thuật chiến tranh trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) được thể hiện như thế?(1 điểm)

………………………Hết………………………..ĐÁP ÁN

A. Phần trắc nghiệm(7 điểm)

Câu 1. B Câu 11. D Câu 21. D

Câu 2. B Câu 12. C Câu 22. B

Câu 3. D Câu 13. A Câu 23. B

Câu 4. C Câu 14. B Câu 24. C

Câu 5. C Câu 15. D Câu 25. B

Câu 6. A Câu 16. D Câu 26. D

Câu 7. A Câu 17. D Câu 27. C

Câu 8. B Câu 18. C Câu 28. C

Câu 9. A Câu 19. B

Câu 10. B Câu 20. A

B. Phần tự luận(3 điểm)

Câu 1
. So sánh cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê và chống Tống thời Lý.( theo các tiêu chí trong bảng)(2 điểm)

Tiêu chí so sánh
Kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê
Kháng chiến chống Tống thời Lý
Hoàn cảnh lịch sử nước Đại Việt trước khi kháng chiến
Nước Đại Việt gặp nhiều
khó khăn​
Nước Đại Việt ổn định
và phát triển​
Thời gian
981​
1075-1077​
Người chỉ huy
Lê Hoàn​
Lý Thường Kiệt​
Kết quả
Giành được thắng lợi,
quan hệ Việt-Tống trở lại bình thường​
Giành được thắng lợi,
bảo vệ nền độc lập.​


Câu 2. Nghệ thuật chiến tranh trong cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) được thể hiện như thế?(1 điểm)

- Chủ động tiến công trước để tự vệ.

- Chọn vị trí thuận lợi để xây dựng phòng tuyến.

- Biết khích lệ tinh thần chiến đấu của quân ta: cho người đọc bài thơ Thần (Nam quốc sơn hà)

- Cách tấn công bất ngờ.

- Kết thúc chiến tranh nhân đạo: đề nghị giảng hòa.

1645847662564.png


XEM THÊM:

 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
 • Từ khóa
  bộ đề thi sử vào 10 bộ đề thi sử vào lớp 10 file đề thi sử vào 10 năm 2019 một số đề thi sử vào 10 đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi sử 10 đề cương lịch sử 10 giữa học kì 2 đề cương lịch sử 10 học kì 2 đề cương lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm đề cương lịch sử 10 kì 1 đề cương lịch sử 10 kiểm tra 1 tiết đề cương lịch sử lớp 10 đề cương môn lịch sử 10 học kì 1 đề cương môn lịch sử lớp 10 đề cương môn lịch sử lớp 10 học kì 1 đề cương môn lịch sử lớp 10 học kì 2 đề cương môn sử lớp 10 học kì 1 đề cương ôn tập môn sử lớp 10 hk2 đề cương ôn tập sử 10 giữa kì 1 đề cương ôn tập sử 10 hk1 trắc nghiệm đề cương ôn tập sử lớp 10 học kì 1 đề cương ôn tập trắc nghiệm lịch sử 10 đề cương ôn thi vào 10 môn lịch sử đề cương ôn thi vào lớp 10 môn sử đề cương sử 10 đề cương sử 10 cuối kì 1 đề cương sử 10 giữa hk1 đề cương sử 10 giữa học kì 1 đề cương sử 10 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề cương sử 10 giữa học kì 2 đề cương sử 10 giữa kì 1 đề cương sử 10 giữa kì 2 đề cương sử 10 hk1 đề cương sử 10 hk1 có đáp án đề cương sử 10 hk2 đề cương sử 10 hk2 trắc nghiệm đề cương sử 10 học kì 2 đề cương sử 10 kì 1 đề cương sử 10 kì 2 đề cương sử 10 trắc nghiệm đề cương sử lớp 10 đề cương sử lớp 10 học kì 1 đề cương sử lớp 10 học kì 2 đề cương trắc nghiệm lịch sử 10 hk2 đề cương trắc nghiệm lịch sử 10 học kì 2 đề cương trắc nghiệm sử 10 hk1 đề cương trắc nghiệm sử 10 học kì 2 đề sử 10 giữa kì 1 đề thi chuyên sử lớp 10 ams đề thi chuyên sử vào 10 hải dương đề thi chuyên sử vào lớp 10 bắc ninh đề thi chuyên sử vào lớp 10 chuyên vĩnh phúc đề thi chuyên sử vào lớp 10 hải dương đề thi chuyên sử vào lớp 10 ninh bình đề thi chuyên sử vào lớp 10 quảng ninh đề thi chuyên sử vào lớp 10 quảng trị đề thi chuyên sử vào lớp 10 thái bình đề thi giữa kì 1 lịch sử 10 đề thi giữa kì 1 sử 10 trắc nghiệm đề thi giữa kì sử 10 có đáp án đề thi hk1 môn sử 10 trắc nghiệm đề thi hk2 môn sử 10 đề thi hk2 sử 10 có đáp an đề thi hk2 sử 10 tự luận đề thi hk2 sử 10 tự luận có đáp án đề thi học sinh giỏi sử 10 đề thi học sinh giỏi sử 10 cấp thành phố đề thi học sinh giỏi sử 10 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi sử 10 cấp trường đề thi học sinh giỏi sử 10 có đáp án đề thi học sinh giỏi sử 10 hà nội đề thi hsg lịch sử 10 có đáp án đề thi hsg sử 10 cấp tỉnh đề thi hsg sử 10 cấp tỉnh hải dương đề thi hsg sử 10 cấp trường đề thi hsg sử 10 tỉnh hà tĩnh đề thi lịch sử 10 đề thi lịch sử 10 giữa học kì 1 đề thi lịch sử 10 học kì 1 đề thi lịch sử lớp 10 đề thi môn sử 10 đề thi môn sử 10 học kì 1 đề thi olympic lịch sử 10 đề thi olympic sử đề thi olympic sử lớp 10 tphcm đề thi sử 10 đề thi sử 10 cuối học kì 1 đề thi sử 10 cuối học kì 2 đề thi sử 10 cuối kì 1 đề thi sử 10 giữa học kì 1 đề thi sử 10 giữa học kì 1 bắc ninh đề thi sử 10 giữa học kì 1 có đáp án đề thi sử 10 giữa học kì 1 trắc nghiệm đề thi sử 10 giữa học kì 2 đề thi sử 10 giữa kì đề thi sử 10 giữa kì 1 đề thi sử 10 giữa kì 2 đề thi sử 10 hà nội đề thi sử 10 hk1 đề thi sử 10 hk1 có đáp án đề thi sử 10 hk1 quảng nam đề thi sử 10 hk1 trắc nghiệm có đáp án đề thi sử 10 hk1 tự luận đề thi sử 10 hk2 đề thi sử 10 hk2 2020 đề thi sử 10 hk2 trắc nghiệm đề thi sử 10 học kì 1 đề thi sử 10 học kì 1 có đáp án đề thi sử 10 học kì 2 có đáp án đề thi sử 10 kì 2 đề thi sử học sinh giỏi lớp 10 đề thi sử khối 10 đề thi sử lớp 10 đề thi sử lớp 10 giữa kì 1 đề thi sử lớp 10 giữa kì 1 trắc nghiệm đề thi sử lớp 10 hk2 đề thi sử lớp 10 hk2 có đáp án đề thi sử lớp 10 học kì 1 đề thi sử lớp 10 học kì 1 trắc nghiệm đề thi sử lớp 10 năm 2019 đề thi sử tuyển sinh vào lớp 10 đề thi sử vào 10 đề thi sử vào 10 có đáp án đề thi sử vào 10 hà nội đề thi sử vào 10 năm 2018 đề thi sử vào 10 năm 2019 đề thi sử vào 10 năm 2019 pdf đề thi sử vào 10 năm 2019 đáp an đề thi sử vào 10 năm 2020 đề thi sử vào 10 năm 2021 đề thi sử vào 10 năm 2021 hà nội đề thi sử vào lớp 10 năm 2019 quảng bình đề thi sử vào lớp 10 trắc nghiệm đề thi trắc nghiệm lịch sử 10 giữa kì 1 đề thi vào 10 chuyên sử trần phú hải phòng đề thi vào 10 môn sử đề thi vào 10 môn sử có đáp án đề thi vào 10 môn sử hà nội 2019 đề thi vào 10 môn sử hà nội 2020 đề thi vào 10 môn sử hà nội 2021
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Đề thi Trắc nghiệm Lịch sử 10 giữa học kì 2 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT

  BÀI VIẾT MỚI

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  16,501
  Bài viết
  17,570
  Thành viên
  54,389
  Thành viên mới nhất
  Dương Thị Thu Huyền

  BQT trực tuyến

  • Yopovn
   Yopovn
   Administrator

  Thành viên Online

  • Yopovn
  • Bongbongne
  • khacnoi84
  Top