Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội 2 Sách Kết Nối Tri Thức Học Kỳ 2 TUYỂN TẬP giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 mới nhất - Tự nhiên xã hội lớp 2 - YopoVn.Com - DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN

 • Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
Ngày gửi
Yopovn

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội 2 Sách Kết Nối Tri Thức Học Kỳ 2 TUYỂN TẬP giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 mới nhất

Giáo án môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức học kỳ 2 được soạn dưới dạng file word gồm 38 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.


Tự nhiên và Xã hội

BÀI 19: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:


- Tìm hiểu, điều tra được một số động vật, thực vật xung quanh

- Mô tả được môi trường sống của một số thực vật và động vật

- Tìm hiểu những việc làm của người dân tác động đến môi trường sống của thực vật và động vật

- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.

* Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: + Tìm hiểu trươc địa điểm để tổ chức cho HS học tập ngoài thiên nhiên

+ Dự kiến nơi sẽ bố trí cho Hs quan sat, các cây và con vật có thể quan sát

+ Phiếu quan sát động vật thực vật cho các nhóm

+ Giấy khổ lớn, bút màu cho mỗi nhóm

+ Sơ đồ “Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật”cho các nhóm

- HS: Trang phục gọn gàng, giày dép để đi bộ; mũ nón…và giấy bút để ghi chép

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Khởi động:
-
Gv kiểm tra trang phục của HS xem đã phù hợp cho việc học tập ngoài trời chưa
- GV cho HS trao đổi về trang phục của mình và điều chỉnh nếu chưa phù hợp
- GV cho HS đọc để hiểu nội dung phiếu quan sát
2.2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Quan sát

- YC HS quan sát khu vực xung quanh theo nhóm 6 bạn và tìm kiếm các cây và con vật sống ở đó.
- GV lưu ý bao quát để đảm bảo an toàn cho HS. GV luôn đứng cạnh nhóm quan sát gần mép nước
Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật động vật
-
YC HS quan sát môi trường sống của các cây, con vật ở khu vực quan sát và cho biết: Nhóm em quan sát được cây và con vật gì? Nó sống ở môi trường nào?
- Nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 3: Tìm hiểu việc làm của con người đối với môi trường sống của thực vật và động vật ở đó
-
YC HS quan sát và cho biết con người đã làm gì với môi trường sống của động vật thực vật xung quanh nơi quan sát? Theo em, những việc làm đó có ảnh hưởng như thế nào tới những loài thực vật và động vật sống ở đây
Hoạt động 4: Hoàn thành phiếu quan sát
- YC HS ghi kết quả điều tra vào phiếu theo mẫu
3. Hoạt động tiếp nốí
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhắc HS về nhà mang theo số liệu, sản phẩm đã quan sát được để hoàn thành báo cáo trước lớp vào giờ học sau
- Nhận xét tiết học

HS trao đổi về trang phục của mình và điều chỉnh nếu chưa phù hợp.

- HS quan sát theo nhóm 6.
Tìm kiếm các cây và con vật sống ở đó.

- HS thực hiện.
quan sát môi trường sống của các cây, con vật ở khu vực quan sát và cho biết: Nhóm em quan sát được cây và con vật gì? Nó sống ở môi trường nào?- HS quan sát, ghi chép.
HS quan sát và cho biết con người đã làm gì với môi trường sống của động vật thực vật xung quanh nơi quan sát?

- Lưu ý: Nếu nơi quan sát không tiện ghi chép thì hoạt động này có thể làm khi về lớp. Việc ghi ché này giúp Hs đỡ quên và để làm tài liệu cho hoạt động thực hành trên lớp
HS thực hiện theo nhóm
--------------------------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội

BÀI 19: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (Tiết 2+3)

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:


- Nêu được thực trạng môi trường đã quan sát

- Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật nơi quan sát

1642221002099.png


 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM

Đỗ Thanh Thảo

Đỗ Thanh Thảo

New member
Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội 2 Sách Kết Nối Tri Thức Học Kỳ 2 TUYỂN TẬP giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 mới nhất

Giáo án môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 sách Kết nối tri thức học kỳ 2 được soạn dưới dạng file word gồm 38 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.


Tự nhiên và Xã hội

BÀI 19: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:


- Tìm hiểu, điều tra được một số động vật, thực vật xung quanh

- Mô tả được môi trường sống của một số thực vật và động vật

- Tìm hiểu những việc làm của người dân tác động đến môi trường sống của thực vật và động vật

- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.

* Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Yêu quý động vật, thực vật nói chúng và động vật, thực vật xung quanh nói riêng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: + Tìm hiểu trươc địa điểm để tổ chức cho HS học tập ngoài thiên nhiên

+ Dự kiến nơi sẽ bố trí cho Hs quan sat, các cây và con vật có thể quan sát

+ Phiếu quan sát động vật thực vật cho các nhóm

+ Giấy khổ lớn, bút màu cho mỗi nhóm

+ Sơ đồ “Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật”cho các nhóm

- HS: Trang phục gọn gàng, giày dép để đi bộ; mũ nón…và giấy bút để ghi chép

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra:
2. Dạy bài mới:
2.1. Khởi động:
-
Gv kiểm tra trang phục của HS xem đã phù hợp cho việc học tập ngoài trời chưa
- GV cho HS trao đổi về trang phục của mình và điều chỉnh nếu chưa phù hợp
- GV cho HS đọc để hiểu nội dung phiếu quan sát
2.2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Quan sát

- YC HS quan sát khu vực xung quanh theo nhóm 6 bạn và tìm kiếm các cây và con vật sống ở đó.
- GV lưu ý bao quát để đảm bảo an toàn cho HS. GV luôn đứng cạnh nhóm quan sát gần mép nước
Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật động vật
-
YC HS quan sát môi trường sống của các cây, con vật ở khu vực quan sát và cho biết: Nhóm em quan sát được cây và con vật gì? Nó sống ở môi trường nào?
- Nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 3: Tìm hiểu việc làm của con người đối với môi trường sống của thực vật và động vật ở đó
-
YC HS quan sát và cho biết con người đã làm gì với môi trường sống của động vật thực vật xung quanh nơi quan sát? Theo em, những việc làm đó có ảnh hưởng như thế nào tới những loài thực vật và động vật sống ở đây
Hoạt động 4: Hoàn thành phiếu quan sát
- YC HS ghi kết quả điều tra vào phiếu theo mẫu
3. Hoạt động tiếp nốí
- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?
- Nhắc HS về nhà mang theo số liệu, sản phẩm đã quan sát được để hoàn thành báo cáo trước lớp vào giờ học sau
- Nhận xét tiết học

HS trao đổi về trang phục của mình và điều chỉnh nếu chưa phù hợp.

- HS quan sát theo nhóm 6.
Tìm kiếm các cây và con vật sống ở đó.

- HS thực hiện.
quan sát môi trường sống của các cây, con vật ở khu vực quan sát và cho biết: Nhóm em quan sát được cây và con vật gì? Nó sống ở môi trường nào?- HS quan sát, ghi chép.
HS quan sát và cho biết con người đã làm gì với môi trường sống của động vật thực vật xung quanh nơi quan sát?

- Lưu ý: Nếu nơi quan sát không tiện ghi chép thì hoạt động này có thể làm khi về lớp. Việc ghi ché này giúp Hs đỡ quên và để làm tài liệu cho hoạt động thực hành trên lớp
HS thực hiện theo nhóm
--------------------------------------------------------------------

Tự nhiên và Xã hội

BÀI 19: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT QUANH EM (Tiết 2+3)

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:


- Nêu được thực trạng môi trường đã quan sát

- Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật nơi quan sát

View attachment 12932

Tuyệt vời ❤
 
Tranh tô màu cho bé,Tranh tô màu, Truyện chữ - Mê đọc truyện chữ - Sách học piano - Lý thuyết âm nhạc - Nhạc lý cơ bản - các hợp âm cơ bản - âm giai - truyện mới
 • Từ khóa
  cách soạn giáo án lớp 2 theo công văn 2345 giáo án âm nhạc lớp 2 bài xòe hoa giáo án anh lớp 9 unit 2 giáo án atgt lớp 2 giáo án bài toán về it hơn lớp 2 giáo án bộ xương lớp 2 giáo án chiếc rễ đa tròn lớp 2 giáo án chính tả lớp 2 bài quà của bố giáo án e learning lớp 2 giáo án gdtc lớp 2 cánh diều giáo án gdtc lớp 2 chân trời sáng tạo giáo án gdtc lớp 2 sách kết nối tri thức giáo án kể chuyện lớp 2 quả tim khỉ giáo án lớp 2 giáo án lớp 2 bộ cánh diều giáo án lớp 2 bộ kết nối tri thức theo công văn 2345 giáo án lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống giáo án lớp 2 bộ sách chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 bộ sách chân trời sáng tạo môn tiếng việt giáo án lớp 2 bộ sách chân trời sáng tạo theo công văn 2345 giáo án lớp 2 bộ sách chân trời sáng tạo violet giáo án lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống theo công văn 2345 giáo án lớp 2 cả năm giáo án lớp 2 cả năm mới nhất violet giáo án lớp 2 cánh diều giáo án lớp 2 cánh diều theo công văn 2345 giáo án lớp 2 chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 chân trời sáng tạo môn mĩ thuật giáo án lớp 2 chân trời sáng tạo môn tiếng việt giáo án lớp 2 chân trời sáng tạo môn toán giáo án lớp 2 chân trời sáng tạo theo công văn 2345 giáo án lớp 2 chương trình mới giáo án lớp 2 hiện hành giáo án lớp 2 hoa tiêu giáo án lớp 2 học kì 2 giáo an lớp 2 kết nối tri thức giáo án lớp 2 kết nối tri thức theo công văn 2345 giáo án lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống giáo án lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống môn tiếng việt giáo án lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống môn toán giáo án lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống môn đạo đức giáo án lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống theo công văn 2345 giáo án lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống tuần 11 giáo án lớp 2 kết nối tri thức với cuộc sống violet giáo án lớp 2 mới giáo án lớp 2 mới nhất giáo án lớp 2 môn thể dục giáo án lớp 2 môn tiếng việt giáo án lớp 2 môn tiếng việt sách cánh diều giáo án lớp 2 môn toán chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 môn toán kết nối tri thức giáo án lớp 2 môn toán sách kết nối tri thức giáo án lớp 2 môn tự nhiên xã hội giáo án lớp 2 môn đạo đức giáo án lớp 2 năm 2012 trọn bộ giáo án lớp 2 năm 2020 giáo án lớp 2 năm 2021 giáo án lớp 2 phát triển năng lực giáo án lớp 2 phép chia giáo án lớp 2 phép cộng có tổng bằng 10 giáo án lớp 2 sách cánh diều giáo án lớp 2 sách cánh diều môn tiếng việt giáo án lớp 2 sách chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 sách chân trời sáng tạo violet giáo án lớp 2 sách kết nối giáo án lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống theo công văn 2345 giáo án lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống violet giáo án lớp 2 soạn theo công văn 2345 giáo án lớp 2 theo chương trình phổ thông 2018 giáo án lớp 2 theo công văn 2345 giáo án lớp 2 theo công văn 2345 bộ kết nối giáo án lớp 2 theo công văn 2345 bộ kết nối tri thức với cuộc sống giáo án lớp 2 theo công văn 2345 bộ sách chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 theo công văn 2345 bộ sách kết nối tri thức giáo án lớp 2 theo công văn 2345 cánh diều giáo án lớp 2 theo công văn 2345 chân trời sáng tạo giáo an lớp 2 theo công văn 2345 họa tiểu giáo án lớp 2 theo công văn 2345 sách cánh diều giáo án lớp 2 theo công văn 2345 sách chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 theo công văn 2345 sách kết nối tri thức giáo án lớp 2 theo công văn 2345 sách kết nối tri thức với cuộc sống giáo an lớp 2 theo công văn 2345 violet giáo án lớp 2 theo hướng phát triển năng lực giáo án lớp 2 tiếng anh giáo án lớp 2 tiếng việt giáo án lớp 2 tiếng việt chân trời sáng tạo giáo án lớp 2 trường tiểu học xuân thủy giáo án lớp 2 từ chỉ sự vật giáo án lớp 2 tự nhiên xã hội giáo án lớp 2 tuần 0 giáo án lớp 2 tuần 1 giáo án lớp 2 tuần 12 giáo án lớp 2 tuần 12 cktkn kns giáo án lớp 2 tuần 12 mới nhất giáo án lớp 2 tuần 12 năm 2018 giáo án lớp 2 tuần 21 giáo án lớp 2 tuần 21 cktkn giáo án lớp 2 tuần 25 giáo án lớp 2 tuần 25 cktkn giáo án lớp 2 tuần 25 violet giáo án lớp 2 tuần 6 giáo án lớp 2 tuần 6 cktkn giáo án lớp 2 tuần 6 violet giáo án lớp 2 tuần 8 giáo án lớp 2 violet giáo án lớp 2 vnen giáo án lớp 2 vnen cả năm giáo án lớp 2 vnen trọn bộ mới nhất giáo án lớp 5 theo công văn 405 giáo án lớp ghép 1+2 cả năm violet giáo án lớp ghép 2+3 giáo án lớp ghép 2+3 cả năm violet giáo án mĩ thuật lớp 2 có hình minh họa giáo án ôn hè lớp 2 lên 3 giáo án on tập hè lớp 2 lên 3 violet giáo án phụ đạo học sinh yếu lớp 2 giáo án powerpoint lớp 2 giáo án powerpoint lớp 2 cánh diều giáo án powerpoint lớp 2 chân trời sáng tạo giáo án rèn kĩ năng sống lớp 2 giáo án rèn toán lớp 2 giáo án tập viết chữ hoa i lớp 2 giáo án tập viết lớp 2 chữ q giáo án tập đọc lớp 2 bài mùa xuân đến giáo án tập đọc lớp 2 bài quà của bố giáo án tập đọc lớp 2 bài quả tim khỉ giáo án tập đọc lớp 2 quyển sổ liên lạc giáo án thể dục lớp 2 powerpoint giáo án thể dục lớp 2 theo công văn 2345 giáo án thủ công lớp 2 bài gấp tên lửa giáo án thủ công lớp 2 làm dây xúc xích giáo án thủ công lớp 2 làm vòng đeo tay giáo án tiếng anh lớp 10 unit 2 writing giáo án tiếng anh lớp 11 unit 2 reading giáo án tiếng anh lớp 11 unit 2 writing giáo án tiếng anh lớp 12 unit 2 language focus giáo án tiếng anh lớp 12 unit 2 reading giáo án tiếng anh lớp 2 family and friends giáo án tiếng anh lớp 2 hoàng văn vân giáo án tiếng anh lớp 2 macmillan giáo án tiếng anh lớp 2 my phonics giáo án tiếng anh lớp 2 theo công văn 2345 giáo án tiếng anh lớp 5 unit 2 giáo án tiếng anh lớp 8 unit 2 read giáo án tnxh lớp 2 loài vật sống ở đâu giáo án tnxh lớp 2 vnen giáo án toán lớp 2 6 cộng với một số giáo án toán lớp 2 bài giờ phút giáo án toán lớp 2 bài lít giáo án toán lớp 2 cánh diều giáo án toán lớp 2 hình chữ nhật hình tứ giác giáo án toán lớp 2 học kỳ 1 giáo án toán lớp 2 luyện tập giáo án toán lớp 2 phép nhân giáo an toán lớp 2 violet giáo án toán lớp 2 vnen giáo án toán lớp 2 đề xi mét giáo án unit 2 lớp 10 giáo án unit 2 lớp 11 giáo án unit 2 lớp 12 giáo án unit 2 lớp 4 giáo án vnen lớp 2 môn tự nhiên xã hội giáo án đạo đức lớp 2 dành cho địa phương giáo án đạo đức lớp 2 powerpoint giáo án đạo đức lớp 2 trả lại của rơi giáo án điện tử lớp 2 luyện từ và câu giáo án điện tử lớp 2 mĩ thuật rút kinh nghiệm giáo án lớp 2
 • BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Giáo Án Tự Nhiên Xã Hội 2 Sách Kết Nối Tri Thức Học Kỳ 2 TUYỂN TẬP giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 mới nhất

  BÀI VIẾT MỚI

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Thống kê

  Chủ đề
  16,503
  Bài viết
  17,572
  Thành viên
  54,390
  Thành viên mới nhất
  Bongbongne

  Thành viên Online

  • Dương Thanh Mai
  • Kiềuhoang
  • langphuong
  • VÕ ANH ĐÀO
  Top