HƯỚNG DẪN Hướng dẫn sử dụng encore: Dịch Giọng Ca Khúc

admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Hướng dẫn sử dụng encore: Dịch Giọng Ca Khúc

- Để con trỏ ở ô nhịp đầu ca khúc nếu muốn dịch giọng toàn bộ ca khúc
- Chọn Measures/Key Signature trên Menu
- Chọn đoạn giai điệu muốn dịch giọng (số lượng ô nhịp), cung dịch giọng và cách dịch giọng


Encore 4
Tien ich dich giong.jpg


Encore 5
Tien ich dich giong-2.jpg

Phần mềm sẽ chuyển nốt với lời ca cùng với hợp âm tương ứng trong cung mới.

Theo: Đắc Tâm
 
Top