admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
QUAN HỆ HỌ HÀNG GIỮA CÁC GIỌNG

QUAN HỆ HỌ HÀNG GIỮA CÁC GIỌNG

1 Các giọng song song
Giọng song song là 1 giọng trưởng và 1 giọng thứ có cùng hóa biểu. Hai giọng song song có cùng thành phần âm.
VD:
  • C major song song với A minor (cùng hóa biểu không dấu hóa)
  • G major song song với E minor (cùng hóa biểu 1#)
  • F major song song với D minor (cùng hóa biểu 1b)
  • D major song song với B minor (cùng hóa biểu 2#)
2 Giọng cùng tên
Giọng cùng tên là 1 giọng trưởng và 1 giọng thứ cùng chung âm chủ nhưng khác hoá biểu.
VD:
  • C major(không dấu hóa) cùng tên với C minor (3b)
2.3 Chuyển giọng (chuyển điệu)
Chuyển giọng: Được sử dụng chỉ sự dịch chuyển từ giọng này sang giọng khác (còn gọi là chuyển điệu). Chuyển giọng có thể là tạm thời (1 đoạn ngắn) rồi quay về giọng trước đó còn gọi là chuyển giọng tạm (ly điệu).
Trong một tác phẩm âm nhạc đôi khi thấy đổi hóa biểu hoặc xuất hiện những dấu hóa bất thường, đó là biểu hiện của sự chuyển giọng hoặc chuyển giọng tạm.
Share this:
 

Bài viết liên quan

Top