admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
Sổ tay Hướng dẫn sử dụng MuseScore PDF

Hướng dẫn sử dụng MuseScore 3,

Phần mềm kế khuông nhạc,

Cách tạo bản nhạc trong MuseScore,

Phần mềm chuyên lời hát thành nốt nhạc,

Cách chép nốt nhạc,

Tải MuseScore,

MuseScore download 32-bit,

Download khuông nhạc trắng,

Sổ tay Hướng dẫn sử dụng MuseScore PDF - MuseScore là phần mềm soạn nhạc mã nguồn mở đa nền tảng, cho phép bạn tạo, phát và in bản nhạc miễn phí. MuseScore còn có thể upload bản nhạc trực tiếp lên trang chia sẻ musescore.com. Xem thêm các thông tin về Hướng dẫn sử dụng MuseScore tại đây

Cách tạo bản nhạc mới trong MuseScore
Trung tâm khởi tạo

Lúc khởi chạy MuseScore, bạn sẽ thấy cửa sổ Trung Tâm Khởi Tạo. Bạn có thể chọn một trong các lựa chọn sau:


  • Tạo bản nhạc mới (bằng cách dùng biểu tượng có ký hiệu dấu cộng) Mở bản nhạc đã mở lần trước
  • Mở bản nhạc đang tồn tại
  • Xem bản nhạc nổi bật 'In the spotlight' trong ngày Tìm một bản nhạc trên musecore.com
  • Liên kết tới các ứng dụng di động
  • Liên kết tới MuseScore trên các mạng xã hội bên dưới

MuseScore-trung-tam-khoi-tao.jpg
 

Đính kèm

Bài viết liên quan

Top