Hoạt động mới nhất

 • Yopovn
  Yopovn left a message on lu lu my le's profile.
  Chào cô. Cô tải giáo án mĩ thuật 8 tại đây https://yopovn.com/threads/giao-an-mi-thuat-dan-mach-lop-8-theo-cv5512-moi-nhat.35444/ Còn...
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 8 theo cv5512 MỚI NHẤT Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch lớp 8 theo cv5512 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word...
  • 1664291283629.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  35 ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - CÓ HƯỚNG DẪN CHẤM 35 ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - CÓ HƯỚNG DẪN CHẤM được soạn dưới dạng file...
  • 1664283597113.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN 12 - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN 12 - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC CÓ ĐÁP ÁN được soạn dưới dạng file word...
  • 1664283264920.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 7 được soạn dưới dạng file word gồm 7 trang. Các bạn xem và tải về...
  • 1664282962413.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 2 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 2 được soạn dưới dạng file word gồm 5...
  • 1664282770738.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 NĂM 2022 - VÒNG CẤP TRƯỜNG ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 NĂM 2022 - VÒNG CẤP TRƯỜNG được soạn dưới dạng file word...
  • 1664282563082.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VĂN 10 - CHỦ ĐỀ THƠ ĐƯỜNG SÁCH CÁNH DIỀU BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VĂN 10 - CHỦ ĐỀ THƠ ĐƯỜNG SÁCH CÁNH DIỀU được soạn dưới...
  • 1664282300693.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  Bộ Đề Thi Olympic Ngữ Văn 10 Có Đáp Án - Sở GD&ĐT Quảng Nam Bộ Đề Thi Olympic Ngữ Văn 10 Có Đáp Án - Sở GD&ĐT Quảng Nam được soạn dưới...
  • 1664282098359.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3 Bộ đề luyện thi Violympic Toán lớp 3 được soạn dưới dạng file word gồm 23 trang. Các bạn xem và...
  • 1664281812424.png
 • Carmynguyen
  Carmynguyen đã đăng chủ đề mới.
  GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 BỘ SÁCH CÁNH DIỀU (CẢ NĂM) GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 BỘ SÁCH CÁNH DIỀU (CẢ NĂM) được soạn dưới dạng file NÉN...
  • 1664281524386.png
 • Carmynguyen
  Carmynguyen đã đăng chủ đề mới.
  Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều được soạn dưới dạng file word gồm...
  • 1664281322912.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN TIẾNG ANH LỚP 3 MỚI NHẤT CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN TIẾNG ANH LỚP 3 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 6 trang. Các...
  • 1664279405569.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  BÀI TẬP TẾT MÔN TOÁN 4 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT BÀI TẬP TẾT MÔN TOÁN 4 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 2 trang. Các bạn...
  • 1664279254486.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  BỘ ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 MỚI NHẤT BỘ ĐỀ ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 9 trang. Các bạn xem và...
  • 1664279083544.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  200 CÂU HỎI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN 200 CÂU HỎI ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN được soạn dưới dạng file word gồm 6 trang...
  • 1664278510257.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 2 CẢ NĂM MỚI NHẤT CỦA BỘ GD & ĐT (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH LỚP 2 CẢ NĂM MỚI NHẤT CỦA...
  • 1664278006817.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP THÀNH PHỐ ( TỈNH LÂM ĐỒNG) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP THÀNH PHỐ ( TỈNH LÂM ĐỒNG)...
  • 1664277767135.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 5 CẤP TỈNH MỚI NHẤT ĐỀ LUYỆN THI IOE LỚP 5 CẤP TỈNH MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 15 trang. Các bạn...
  • 1664277429523.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 4 MỚI NHẤT PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 4 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 51...
  • 1664276831865.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẢ NĂM MỚI NHẤT PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẢ NĂM MỚI NHẤT được soạn...
  • 1664276346611.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  Giáo án công nghệ 12 theo công văn 5512 MỚI NHẤT Giáo án công nghệ 12 theo công văn 5512 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 178...
  • 1664270351150.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 THEO CÔNG VĂN 5512 MỚI NHẤT GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 THEO CÔNG VĂN 5512 MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 2...
  • 1664269804969.png
  • 1664270227853.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12 HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12 HỌC KÌ 1 CÓ ĐÁP ÁN được soạn dưới dạng file word...
  • 1664269441343.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 12 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN được soạn dưới dạng file word...
  • 1664269353161.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 11 CÓ ĐÁP ÁN BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÔNG NGHỆ 11 CÓ ĐÁP ÁN được soạn dưới dạng file word gồm 2 file...
  • 1664269135603.png
  • 1664269194280.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  Đề kiểm tra ngữ văn lớp 7 học kì 1 NĂM 2022 - 2023 CÓ MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ Đề kiểm tra ngữ văn lớp 7 học kì 1 NĂM 2022 - 2023 CÓ MA...
  • 1664268968573.png
 • Bích Lành
  Bích Lành đã đăng chủ đề mới.
  ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - VÒNG 1 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - VÒNG 1 được soạn dưới dạng file word gồm 82...
  • 1664268894663.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  Đề kiểm tra giữa kì 2 môn ngữ văn lớp 7 năm 2022 - 2023 có ma trận, bảng đặc tả Đề kiểm tra giữa kì 2 môn ngữ văn lớp 7 năm 2022 - 2023...
  • 1664268720121.png
 • Yopovn
  Yopovn đã đăng chủ đề mới.
  Đề kiểm tra cuối năm môn ngữ văn lớp 7 NĂM 2022 - 2023 CÓ MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ Đề kiểm tra cuối năm môn ngữ văn lớp 7 NĂM 2022 - 2023...
  • 1664268594488.png
Top