10 Chuyên đề toán violympic lớp 4, các dạng toán violympic lớp 4 cấp huyện MỚI NHẤT

10 Chuyên đề toán violympic lớp 4, các dạng toán violympic lớp 4 cấp huyện MỚI NHẤT được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links.

Các bạn xem và tải ôn tập violympic toán lớp 4 về ở dưới.

 

10 Chuyên đề toán violympic lớp 4


BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP

Số liền trước của 21386​
75267 + 20794 : 2​
15000 + 7500​
16380 x 3​
55375 – 25000 : 5​
20000 : 2​
Số liền sau của 83057​
1196 + 38 x 5​
Bảy mươi bốn nghìn hai trăm bốn mươi tám​
80654 – 654​
86385 – 39632 : 2​
90000 + 500 + 30​
11896 – 11514​
620 + (120 : 3) x 5​
Một nghìn không trăm linh tám​
40000 + 3000 + 90 + 7​
86388 : 6 + 25000​
4588 : 4 + 785​
96325 – 532​
3000 + 2 x 1000​
Hai mươi nghìn một trăm ba mươi bảy​
2451 : 3 + 120​
27332 x 3​
60000 + 900 + 50 + 8​
375 x 3​
13693 + 43080​
78652 – 69351​
8 x 11050​

BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1x : 2630 = 5. Giá trị của x là ……..

Câu 2: Tính 3000 + 25600 = …..

Câu 3: Chu vi của hình vuông có cạnh 15cm là: ……..cm

Câu 4: Tính: 96385 – 13263 = ,………….

Câu 5: Một số trừ đi 9425 rồi cộng thêm 213 thì được 862. Số đó là: ………..

Câu 6: Số gồm hai mươi ba nghìn, chín trăm, năm đơn vị là: ……..

Câu 7: Tìm x biết: x x 3 x 5 = 15915

Trả lời: Giá trị của x là: ………….

Câu 8: Tính: 20156 – 1260 : 4 = ……

Câu 9: Nếu lấy số nhỏ nhất có 5 chữ số cộng với số lớn nhất có 3 chữ số thì được kết quả là: ………………..

Câu 10: Số “Hai mươi lăm nghìn không trăm ba mươi sáu” được viết là …………….

Câu 11: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 19m 25cm = ……….cm

Câu 12: Dùng các số 2; 4; 8 để viết thành các số có 3 chữ số khác nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu số?

Trả lời: ……………….

Câu 13: An mua 2 quyển vở mỗi quyển 23500 đồng. An đưa cho người bán hàng 100000 đồng. Hỏi người bán hàng trả lại cho An bao nhiêu tiền thừa?

Trả lời: …………………đồng

Câu 14: Điền số vào chỗ trống trong dãy số có quy luật sau đây:

5; 25; 29; 85; 89; ….​

A) 131 B) 98 C) 145 D) 105

Câu 15: (100 – 1) x (100 – 2) x … x (100 – 99) x (100 – 100) = ………

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Mai mua hai gói bánh, mỗi gói giá 16 500 đồng. Mai đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Cô bán hàng trả lại cho Mai……..đồng

Câu 2: Một số gấp lên 6 lần thì được 48. Vậy số đó là……..

Câu 3: Số gồm 4 nghìn, 2 trăm và 3 đơn vị là……………….

Câu 4: Tìm X biết X x 2 x 3 = 1056.

Trả lời: ……………

Câu 5: Diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8cm và chiều rộng kém chiều dài 2cm là…………….cm2

Câu 6: Vào dịp Tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho các bạn. Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn số kẹo, cho Dũng số kẹo còn lại sau khi cho Tuấn. Cuối cùng bác còn lại……………..viên

Câu 7: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ năm. Ngày 25 của tháng đó là ngày thứ…….

Câu 8: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là ngày…..

Câu 9: Hôm nay là ngày hội làng. Để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ, làng có 4 đội múa. Biết rằng nếu tăng số người ở đội một lên gấp đôi thì bằng số người ở đội ba, còn nếu giảm số người ở đội hai đi 2 lần thì được số người ở đội bốn, tổng số người ở đội một và đội bốn là 52 người. Đội văn nghệ của làng có………………người

Câu 10: Số lớn nhất có sáu chữ số nhỏ hơn số 345987 là số…………

Câu 11: Tính giá trị của biểu thức: 12 x 4 x ( a x 1 – a : 1) = ……………….

Câu 12: Cho dãy các số: 1, 4, 7, …, 88. Dãy số có bao nhiêu số hạng?

Trả lời: …………..

Câu 13: Thầy giáo vịt Donald hỏi: “Cạc cạc, ai được điểm 10 về bơi lội?”, có 9 bạn vịt giơ cánh. Thầy lại hỏi: “Cạc cạc, ai được điểm 10 về kiếm mồi?”, có 8 bạn vịt giơ cánh. Nhưng cả lớp chỉ có 12 bạn đạt được điểm 10. Số bạn chỉ đạt 1 điểm 10 về bơi lội là bao nhiêu bạn?

Trả lời: ……………..

Câu 14: Tèo anh có 27 viên bi, Tèo em có 49 viên bi. Để số bi còn lại của Tèo anh bằng số bi còn lại của Tèo em thì phải bớt mỗi bạn cùng bao nhiêu viên bi?

Trả lời: ……………….

Câu 15: Số bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2 và chia cho 4 dư 3 là số nào?

Trả lời: ……………

Câu 16: giờ và 15 phút bằng bao nhiêu phút?

Trả lời: ………………..

Câu 17: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng có 8 gói kẹo. Mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?

TRả lời: …………………

Câu 18: Một cửa hàng văn phòng phẩm có 64 cây bút chì chứa đều trong 8 hộp. Hôm nay là chủ nhật, khách đến mua hàng rất đông. Cửa hàng đã bán hết 48 cây bút chì. Cửa hàng còn lại bao nhiêu hộp bút chì nguyên?

TRả lời: …………….

Câu 19: Anh có 24 000 đồng, Tí có 12 000 đồng. Anh cho Tí 4000 đồng. Anh còn nhiều hơn Tí bao nhiêu đồng?

Trả lời: ……………

Câu 20: Cho một hình chữ nhật có diện tích 486cm2 Nếu giảm chiều dài xuống 3 lần, giảm chiều rộng xuống 2 lần thì được một hình vuông. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: ……………….

Câu 21: Một số trừ 2357 rồi cộng với 3084 thì được 6801. Số đó là …

Câu 22: Hai số có tổng bằng 140. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì được tổng mới bằng 516. Số thứ hai là bao nhiêu?

Câu 23: Đô – rê – mon có 35 bảo bối; cậu cho Nô – bi – ta mượn số bảo bối đó. Đô – rê – mon còn lại …bảo bối

Câu 24: Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Số cam còn lại gấp số cam bán đi …lần

Câu 25: 21 cộng với 12 rồi chia 3 được kết quả là… …………….

Câu 26: Chú Tễu có 15 viên bi bằng đất nung. Chú chia cho mỗi bạn hai viên bi. Sau khi chia xong, kết quả số bạn được chia là:

a) 8 bạn còn thừa 1 viên b) 7 bạn còn thừa 1 viên

c) 8 bạn d) 7 bạn

Câu 27: Tìm X biết: 8462 – X = 762

a) x = 7700 b) x = 7600 c) x = 6700 d) x = 8700

Câu 28: Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn hợp xướng lớp 4A có 5 bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu bạn tham gia dàn hợp xướng?

a) 8 b) 20 c) 24 d) 15

Câu 29: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 19m 4cm = ….

a) 1940cm b) 194cm c) 19004cm d) 1904cm

Câu 30: Dùng 4 chữ số lẻ 1; 3; 5; 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số?

a) 12 số b) 24 số c) 18 số d) 30 số

Câu 31: Hôm nay là thứ 5. Hỏi 101 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

a) Thứ sáu b) Chủ nhật c) Thứ bảy d) Thứ năm

Câu 32: Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì hiệu là:

a) 7654 b) 8765 c) 8876 d) 8999

Câu 33: Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy: 1, 4, 7, 10, 13?

a) 2007 b) 1000 c) 1234 d) 100

Câu 34: Trong hòm châu báu có 10 viên kim cương đỏ, 9 viên xanh, 11 viên vàng và 4 viên trắng. Hỏi không nhìn vào hòm, bác thủy thủ Xin – bát phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên kim cương để chắc chắn có 6 viên cùng màu?

a) 19 viên b) 7 viên c) 6 viên d) 20 viên

Câu 35: Buổi sáng ông ngoại ra công viên tập thể dục. Ông đi bộ trong 6 phút được 480m. Hỏi trong 9 phút ông đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đều như nhau)

A) 720m B) 480m C) 960m D) 560m

Câu 36: Lớp 4A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 4A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 4B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh?

A)24 học sinh B) 27 học sinh C) 21 học sinh D) 34 học sinh

Câu 37: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà không có chữ số 5

a) 72 số b) 80 số c) 59 số d) 10 số

Câu 38: Cho A = + và B = + 4567. Hãy so sánh A với B

a) A < B b) A = B c) A = B + 1 d) A > B

Câu 39: Chúng ta xếp những số tự nhiên vào các nhóm như sau:

(1); (2,3); (4, 5, 6); (7, 8, 9, 10). Số đầu tiên của nhóm thứ 100 là số nào?

a) 100 b) 4951 c) 99 d) 4915

Câu 40: Chú chuột Jerry có một số miếng pho mát. Jerry cho bạn số pho mát. Cậu ta ăn 3 miếng thì còn lại đúng 3 miếng. Hỏi lúc đầu Jerry có bao nhiêu miếng pho mát?

a) 9 miếng b) 18 miếng c) 6 miếng d) 12 miếng

Câu 41: Bố mua cho Sắc một giá sách có hai ngăn. Sắc sắp xếp sách vở cho năm học mới. Ngắn thứ nhất có 9 cuốn sách, ngăn thứ hai nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách ngăn thứ nhất. Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách?

a) 24 cuốn sách b) 27 cuốn sách

c) 21 cuốn sách d) 12 cuốn sách

Câu 42: Bé Mập nghĩ ra một số, nếu thêm vào số mập nghĩ 72 đơn vị thì được số mới. Nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết bé mập đã nghĩ số nào?

a) 99 b) 36 c) 81 d) 108

Câu 43: Một chú đại bàng đang bay thì gặp 1 đàn chim thiên di bay qua, đại bàng liền hỏi: Chị thiên di đầu đàn ơi! Đàn của chị vào bao nhiêu bạn vậy? Chị thiên di liên trả lời: đàn thiên di chúng tôi và cả bạn nữa cả thảy là 20 con đấy. Đại bàng đã tính ra số bạn thiên di trong đàn là bao nhiêu?

a) 61 bạn b) 59 bạn c) 57 bạn d) 60 bạn

Câu 44: Có 60 con chim trên 3 cây. Cùng một lúc có 6 con chim bay đi từ cây đầu tiên, 8 con chim bay đi từ cây thứ hai, 4 con chim bay đi từ cây thứ ba. Sau đó, số chim trên mỗi cây bằng nhau. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con chim trên cây thứ hai?

a) 26 b) 22 c) 24 d) 21

Câu 45. Để đánh số trang của một cuốn sách dày 52 trang từ trang 1 cần dùng tất cả bao nhiêu chữ số?

Trả lời: Cần dùng …………chữ số.

Câu 46: Một bà lão đang đợi các cháu của mình đến chơi và nướng bánh. Bà đếm số bánh đã nướng và tự nhủ: Nếu mình cho mỗi đứa 5 cái thì cần phải nướng thêm 3 cái nữa, nhưng nếu mình cho mỗi đứa 4 cái thì mình còn dư 3 cái. Vậy bà có bao nhiêu đứa cháu?

A – 5 đứa B – 6 đứa C – 7 đứa D – 8

Câu 47: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

a) 1111 b) 1000 c) 1001 d) 1011

Câu 48: Cho dãy số: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17. Dãy này có bao nhiêu số hạng?

a) 8 b) 10 c) 11 d) 9

Câu 49: Biết cạnh của mỗi ô vuông nhỏ trong hình bên đều dài 1cm.

Tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình trên là: …

A) 20cm B) 16cm D) 24cm E) 18cm

Câu 50: Các số từ 1 đến 9 được viết trên 9 thẻ. An có các chữ số 7, 2 và 4. Bình có các chữ số 6, 5, 1 và Đức có 8, 3, 9. Mỗi người sử dụng một phép tính cộng, trừ, nhân, chia và mỗi thẻ được dùng đúng 1 lần. Bạn nào không thẻ có kết quả bằng 20?

a) không bạn nào b) An c) Bình d) Đức

Câu 51: Một hình vuông có số đo cạnh là 24cm. Chu vi của hình vuông đó là: …

a) 86cm b) 28cm c) 96cm d) 48cm

Câu 52: Một phép chia có số chia bằng 9, số dư là 7. Hỏi phải giảm số bị chia bao nhiêu đơn vị để được phép chia hết và thương giảm xuống 2 đơn vị?

Câu 53: Biểu thức nào dưới đây đúng?

A) e : 1 = e B) n : 1 = 1 C) a x 0 = a D) n : n = 0

Câu 54. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 8?

Trả lời: Có …………..số thỏa mãn đề bài.

Câu 55. Có bao nhiêu số tròn chục x thỏa mãn 16 < x < 89?

Trả lời: Có ………số thỏa mãn đề bài.

Câu 56. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số mà tất cả các chữ số của số đó giống nhau?

Trả lời: Có …………….số thỏa mãn đề bài.

Câu 57. Số liền sau số 89999 là số……………

Câu 58. Số nhỏ nhất có sáu chữ số mà tổng của các chữ số bằng 3 là số…

Câu 59. Số lớn nhất có bốn chữ số là số……………

Câu 60. Cho 26517 > . Giá trị của chữ số n là ……..

Câu 61. Có 100 bao gạo.Nếu lấy ra ở mỗi bao gạo 2kg gạo thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 8 bao nguyên. Vậy mỗi bao gạo nặng:……….

A) 20kg B) 25kg C) 15kg D) 10kg

1711039962154.png

 

[WORD] VIOLYMPIC TOÁN 4​

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

THẦY CÔ TẢI NHÉ!

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Violympic toán lớp 4

<< TUYỂN TẬP TÀI LIỆU Đề ôn thi violympic toán lớp 4 cấp quốc gia, đề thi vioedu, đề trạng nguyên lớp 4 ĐÃ GOM
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site