2 Đề thi giữa kì 1 toán 4 trường tiểu học CHÂN TRỜI SÁNG TẠO NĂM 2023 – 2024

2 Đề thi giữa kì 1 toán 4 trường tiểu học CHÂN TRỜI SÁNG TẠO NĂM 2023 – 2024 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file Đề thi giữa kì 1 toán 4 trường tiểu học , đề thi giữa kì 1 toán 4 chân trời sáng tạo,…tại links cuối bài .

2 Đề thi giữa kì 1 toán 4 trường tiểu học CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Đề ôn thi giữa học kì 1 Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo

Đề số 1

 

 1. Trắc nghiệm (2đ):

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số chẵn lớn nhất có ba chữ số là

 1. 100 B. 999                               C. 998                              D. 900

Câu 2: Có 30 quả trứng đựng đều trong 5 giỏ. Hỏi 8 giỏ như thế đựng được bao nhiêu quả trứng? (biết số quả trong mỗi giỏ bằng nhau).

 1. 40 quả B. 56 quả C. 45 quả                         D. 48 quả

Câu 3: Giá trị của biểu thức a x b x c nếu a = 12; b = 4; c = 2 là

 1. 96 B. 50                                 C. 72                                D. 32

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 9 dm2 = … cm2.

 1. 900 cm2 B. 900 D. 90 cm2                         D. 90

Câu 5: Kết quả của phép tính 5 x 13 + 5 x 7 là:

 1. 50 B. 75                                 C. 1000                            D. 100

Câu 6: Một cửa hàng có 3 bao gạo, bao thứ nhất nặng 38 kg, bao thứ hai nặng 35 kg gạo, bao thứ ba nặng 41 kg. Trung bình mỗi bao nặng ……kg.

 1. 34 B. 35                                C. 38                                D. 68

Câu 7: Chọn đáp án đúng vào chỗ chấm: 763 + 154 = 154 + …

 1. 154 B. 763                               C. 917                              D. 609

Câu 8: Dãy số liệu nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn:

 1. 16 642; 16 624; 16 743; 16 742 B. 16 624; 16 642; 16 742; 16 743
 2. 16 742; 16 624; 16 642; 16 743 D. 16 642; 16 624; 16 742; 16 743

 

 

 

 

 1. Tự luận (7đ):

Bài 1 (1đ): Đặt tính rồi tính

54 124 + 14 526              74 624 – 17 632                5 982 × 5                                         35 658 : 9

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 2 (1,5đ): Có ba kho thóc. Kho thứ nhất chứa 5 824 kg thóc. Kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 1 476 kg nhưng lại nhiều hơn kho thứ ba 540 kg. Hỏi cả ba kho chứa được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 3 (1,5đ): Có hai xe chở xi măng, xe thứ nhất chở được 3 500 kg xi măng, xe thứ hai chở được ít hơn xe thứ nhất 1 050 kg xi măng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu k-lô-gam xi măng?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 5 (1,5đ): Tính tổng sau bằng cách thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

 

Download file đề thi giữa kì 1 toán 4 chân trời sáng tạo

Thầy cô download file tại dưới đây,

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Đề thi lớp 4 giữa học kì 1

<< BỘ Đề thi giữa kì 1 toán tiếng việt lớp 4 KẾT NỐI TRI THỨC NĂM 2023 – 2024
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site