A làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn cho doanh nghiệp X. Hàng tháng, A phải đóng bao nhiêu % BHXH?

A làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn cho doanh nghiệp X. Hàng tháng, A phải đóng bao nhiêu % BHXH?

A. 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

B. 10% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

C. 10,5 % mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này