Acid adenylic là:

Acid adenylic là:

A. Purin

B. Pyrimidin

C.  Nucleosid

D. Nucleotid

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Acid adenylic là:

Bạn đang xem: Acid adenylic là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP