Acid béo bão hòa (no) là gì?

Acid béo bão hòa (no) là gì?

A. Acid lactic 

B. Acid palmitic 

C. Acid arachidonic 

D. Acid clupanodonic

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Acid béo bão hòa (no) là gì?

Bạn đang xem: Acid béo bão hòa (no) là gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP