Acid béo bão hòa (no) là:

Acid béo bão hòa (no) là:

A. Acid capric 

B. Acid oleic 

C. Acid linoleic 

D. Acid erucic

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Acid béo bão hòa (no) là:

Bạn đang xem: Acid béo bão hòa (no) là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP