Acid béo đặc biệt cần thiết cho quá trình phát triển của tế bào não ở thời kỳ đầu của quá trình sinh trưởng ở trẻ em:

Acid béo đặc biệt cần thiết cho quá trình phát triển của tế bào não ở thời kỳ đầu của quá trình sinh trưởng ở trẻ em:

A. DHA 

B. EPA 

C. PG 

D. Cả A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này