Acid inosinic là tiền chất để tổng hợp chất nào?

Acid inosinic là tiền chất để tổng hợp chất nào?

A. Acid orotic và uridylic

B. Acid adenylic và guanylic

C. Purin và pyrimidin

D. Uracil và thymin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!