Acid orotic là sản phẩm chung trong quá trình tổng hợp UMP và CMP?

Acid orotic là sản phẩm chung trong quá trình tổng hợp UMP và CMP?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này