Acid uric trong máu và nước tiểu tăng do:

Acid uric trong máu và nước tiểu tăng do:

A. Thiếu enzym thoái hóa base purin

B. Thiếu enzym tổng hợp nucleotid có base purin

C. Thiếu enzym tổng hợp nucleotid có base pyrimidin

D. Thiếu enzym tổng hợp base pyridin

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Acid uric trong máu và nước tiểu tăng do:

Bạn đang xem: Acid uric trong máu và nước tiểu tăng do: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP