Adenin phosphoribosyl transferase xúc tác  phản ứng trực tiếp gắn adenin với PRPP thành acid adenylic và giải phóng PP.

Adenin phosphoribosyl transferase xúc tác  phản ứng trực tiếp gắn adenin với PRPP thành acid adenylic và giải phóng PP.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này