Ai có quyền đề nghị Quốc hội sửa đổi Hiến pháp?

Ai có quyền đề nghị Quốc hội sửa đổi Hiến pháp?

A. Đại biểu Quốc hội

B. Nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này