Alcol trong thành phần của lipid được chia thành:

Alcol trong thành phần của lipid được chia thành:

A. 2 nhóm 

B. 3 nhóm 

C. 4 nhóm 

D. 5 nhóm 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này