AMP là tên viết tắt của từ:

AMP là tên viết tắt của từ:

A. Argininmethioninphosphat 

B. Alaninmonophosphat 

C. Adenosinmonophosphat 

D. Acetylmethiononphosphat

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: AMP là tên viết tắt của từ:

Bạn đang xem: AMP là tên viết tắt của từ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!