AMP vòng có tác dụng:

AMP vòng có tác dụng:

A. Chuyển tiền REF thành REF

B. Chuyển tiền Ep thành Ep

C. Chuyển Proteinkinase (-) thành Proteinkinase (+)

D. Ức chế Proteinkinase hoạt động

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: AMP vòng có tác dụng:

Bạn đang xem: AMP vòng có tác dụng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP