Amylose có cấu tạo mạch thẳng do các đơn vị α-D Glucose nối với nhau bằng:

Amylose có cấu tạo mạch thẳng do các đơn vị α-D Glucose nối với nhau bằng:

A. Liên kết 1-4 glucozid 

B. Liên kết 1-6 glucozid

C. Liên kết 1-2 glucozid

D. Liên kết 1-4 và 1-6 glucozid

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site