Ăn nhiều cá sống, con trai, tôm… gây thiếu vitamin:

Ăn nhiều cá sống, con trai, tôm… gây thiếu vitamin:

A. Vitamin D

B. Vitamin B1

C. Vitamin C

D. Vitamin A

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này