Angiotensin II có tác dụng gì?

Angiotensin II có tác dụng gì?

A. Có hoạt tính sinh học mạnh

B. Có đời sống ngắn

C. Tác dụng co mạch, tăng huyết áp, co cơ trơn, tăng tiết Aldosteron

D. Câu A, B, C, đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Angiotensin II có tác dụng gì?

Bạn đang xem: Angiotensin II có tác dụng gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP