Anh(chị) hãy cho biết đặc điểm của thông tin có giá trị là gì?

Anh(chị) hãy cho biết đặc điểm của thông tin có giá trị là gì?

A. Chính xác, xác thực, đầy đủ, chi tiết, rõ ràng

B. Rõ ràng, đúng lúc, thường xuyên, thứ tự, luôn mới

C. Đầy đủ, chi tiết

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này