ARNm được tổng hợp đồng thời trên cả hai sợi ADN

ARNm được tổng hợp đồng thời trên cả hai sợi ADN

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này