Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học tập Chính sách kinh tế mới (1921) trong phát triển kinh tế hiện nay là

Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học tập Chính sách kinh tế mới (1921) trong phát triển kinh tế hiện nay là

A. xây dựng nền kinh tế Nhà nước bao cấp toàn bộ.

B. xây dựng nền kinh tế công – nông nghiệp tập thể.

C. xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

D. xây dựng nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt.

Hướng dẫn

Đáp án: C
Giải thích: Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học tập Chính sách kinh tế mới (1921) trong phát triển kinh tế hiện nay là xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước để vừa đảm bảo tính năng động của nền kinh tế, vừa đảm bảo sự kiểm soát của nhà nước đối với nền kinh tế.

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site