Bạn biết rằng các tiện ích cung cấp thông tin dễ dàng hơn để hiểu tài liệu mà bạn chưa bao giờ được sử dụng nó. Làm thế nào bạn có thể truy cập một hướng dẫn về cách sử dụng thông tin?

Bạn biết rằng các tiện ích cung cấp thông tin dễ dàng hơn để hiểu tài liệu mà bạn chưa bao giờ được sử dụng nó. Làm thế nào bạn có thể truy cập một hướng dẫn về cách sử dụng thông tin?

A. info

B. man info

C. info info

D. info help 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site