Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

A. Hiến pháp bảo vệ địa vị cho giai cấp thống trị trong xã hội.

B. Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội.

C. Hiến pháp bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị trong xã hội.

D. Hiến pháp thể hiện ý chí của đa số mọi người trong xã hội.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site