Bạn có một người kỹ thuật viên sẽ đến trong vài giờ sau khi cài đặt phần cứng mới trong hệ thống của bạn. Bạn không muốn để cho anh ta biết password của root, nhưng anh ta cần để có thể tắt máy tính, hệ thống. Làm thế nào bạn có thể thực hiện việc này?

Bạn có một người kỹ thuật viên sẽ đến trong vài giờ sau khi cài đặt phần cứng mới trong hệ thống của bạn. Bạn không muốn để cho anh ta biết password của root, nhưng anh ta cần để có thể tắt máy tính, hệ thống. Làm thế nào bạn có thể thực hiện việc này?

A. Thêm tên người dùng của mình /etc/shutdown.conf file.

B. Cho anh password của root và thay đổi nó vào hôm sau

C. Thêm tên người dùng của mình /etc/shutdown.allow

D. Bạn không thể làm điều này, chỉ có người chủ có thể chạy lệnh tắt máy. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site