Bạn đã làm thay đổi /etc/inittab sau khi cài đặt UPS của bạn. Làm thế nào để bạn thay đổi cấu hình mà không cần phải khởi động lại máy tính của bạn hoặc người dùng của bạn log off?

Bạn đã làm thay đổi /etc/inittab sau khi cài đặt UPS của bạn. Làm thế nào để bạn thay đổi cấu hình mà không cần phải khởi động lại máy tính của bạn hoặc người dùng của bạn log off?

A. Vấn đề là nguồn lệnh /etc/inittab.

B. Vấn đề là lệnh init q

C. daemon init chỉ đọc tập tin cấu hình của nó trong quá trình khởi động.

D. Thay đổi runlevel sang chế độ người sử dụng duy nhất. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site