Bạn đã làm thay đổi tập tin cấu hình LILO, nhưng bạn không chắc chắn những thay đổi sẽ làm việc. Làm thế nào bạn có thể kiểm tra cấu hình mới mà không cần cài đặt nó?

Bạn đã làm thay đổi tập tin cấu hình LILO, nhưng bạn không chắc chắn những thay đổi sẽ làm việc. Làm thế nào bạn có thể kiểm tra cấu hình mới mà không cần cài đặt nó?

A. LILO

B. LILO –t

C. LILO –c filename

D. LILO –s filename 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site