“Bản đồ gen người” được giải mã hoàn chỉnh vào thời gian nào?

“Bản đồ gen người” được giải mã hoàn chỉnh vào thời gian nào?

A. 1947

B. 1961

C. 2000

D. 2003

Hướng dẫn

Tháng 6 – 2000, sau 10 năm hợp tác nghiên cứu, các nhà khoa học của các nước Anh, Pháp, Mĩ, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc đã công bố “Bản đồ gen người”. Đến tháng 3 – 2003, bản đồ này mới được giải mã hoàn chỉnh.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site