Bản Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nào sau đây thông qua?

Bản Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nào sau đây thông qua?

A. Quốc hội khoá I

B. Quốc hội khoá II 

C. Quốc hội khoá III

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site