Bạn muốn tìm cách đặt biến manpath vì vậy bạn gõ man man. Bạn gõ gì sẽ hiển thị các trang để tìm các vị trí nơi manpath được thảo luận?

Bạn muốn tìm cách đặt biến manpath vì vậy bạn gõ man man. Bạn gõ gì sẽ hiển thị các trang để tìm các vị trí nơi manpath được thảo luận?

A. man –c password

B. man -K password

C. man –C password

D. man –q password 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site