Bạn phải làm gì để thay đổi kiểu runlevel của hệ thống của bạn?

Bạn phải làm gì để thay đổi kiểu runlevel của hệ thống của bạn?

A. halt [runlevel]

B. sys.init [runlevel]

C. init [runlevel]

D. /etc/inittab 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site