Bạn sẽ cài đặt một ổ đĩa cứng mới trong hệ thống của bạn. Lệnh nào sau đây sẽ tạm dừng hệ thống của bạn để bạn có thể cài đặt các phần cứng mới?

Bạn sẽ cài đặt một ổ đĩa cứng mới trong hệ thống của bạn. Lệnh nào sau đây sẽ tạm dừng hệ thống của bạn để bạn có thể cài đặt các phần cứng mới?

A. shutdown –h now

B. shutdown –k now

C. shutdown –t now

D. shutdown –r now 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site