Bạn thay đổi /etc/lilo.conf để gây ra một khởi động: hiển thị để nhắc nhở, tuy nhiên, khi bạn khởi động lại máy tính của bạn, bạn vẫn không được không được nhắc nhở. Bạn nên làm gì?

Bạn thay đổi /etc/lilo.conf để gây ra một khởi động: hiển thị để nhắc nhở, tuy nhiên, khi bạn khởi động lại máy tính của bạn, bạn vẫn không được không được nhắc nhở. Bạn nên làm gì?

A. Đổi tên file cấu hình của bạn vào /etc/lilo.conf.new.

B. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo –u.

C. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo.

D. Cài đặt các thay đổi cấu hình bằng việc phát hành lệnh /sbin/lilo –t.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site