Bảo hiểm xã hội là:

Bảo hiểm xã hội là:

A. Góp phần ổn định đời sống của người lao động tham gia bảo hiểm

B. Góp phần đảm bảo an toàn xã hội

C. Góp phần thực hiện công bằng xã hội

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Bảo hiểm xã hội là:

Bạn đang xem: Bảo hiểm xã hội là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP