Bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm của ai?

Bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm của ai?

A. Các cơ quan nhà nước

B. Toàn thể Nhân dân

C. Cả hai phương án trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm của ai?

Bạn đang xem: Bảo vệ Hiến pháp là trách nhiệm của ai? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP