Bệnh đa pôlíp gia đình có đặc điểm?

Bệnh đa pôlíp gia đình có đặc điểm?

A. Vị thể gồm các nang lót biểu mô trụ cao chế nhầy

B. Gồm đa pôlíp kèm u bó sợi

C. Tế bào biểu mô ít biệt hóa

D.  Không hóa ác

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Bệnh đa pôlíp gia đình có đặc điểm?

Bạn đang xem: Bệnh đa pôlíp gia đình có đặc điểm? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP