Bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào không có đặc điểm sau:

Bệnh Hodgkin thể hỗn hợp tế bào không có đặc điểm sau:

A. Hạch lympho có sự xâm nhập đa hình thái

B. Có các tế bào: lympho bào, mô bào, tương bào, bạch cầu đa nhân ưa kiềm và trung tính

C. Nhiều tế bào Reed-Sternberg điển hình và các tế bào Hodgkin đơn nhân

D. Thường thấy các ổ hoại tử và xơ hóa

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này