Bệnh lý sau gây hôi chứng gan to kết hợp với lách to là, trừ:

Bệnh lý sau gây hôi chứng gan to kết hợp với lách to là, trừ:

A. Sốt rét

B. Thương hàn

C. Hội chứng Banti

D. Tắc mật

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này