Bệnh nào sau đây không thuộc nhiễm trùng phổi cấp tính:

Bệnh nào sau đây không thuộc nhiễm trùng phổi cấp tính:

A. Viêm khí phế quản

B. Viêm phổi thuỳ

C. Bộc phát VPQM

D. VPQM

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này