Bệnh nhân có áp suất thở ra tối đa bao nhiêu thì tạo ra động tác ho:

Bệnh nhân có áp suất thở ra tối đa bao nhiêu thì tạo ra động tác ho:

A. A. > 50 cm H2O

B. < 50 cm H2O

C.  > 60 cm H2O

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này