Bệnh sarcoidosis không có đặc điểm:

Bệnh sarcoidosis không có đặc điểm:

A. Hoá sợi

B. Hiện diện nhiều lymphô bào

C. Hiện diện hoại tử bã đậu

D. Hiện diện nhiều thoái bào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Bệnh sarcoidosis không có đặc điểm:

Bạn đang xem: Bệnh sarcoidosis không có đặc điểm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!