BHXH tự nguyện gồm những chế độ nào?

BHXH tự nguyện gồm những chế độ nào?

A. Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất

B. Hưu trí, tử tuất

C. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau, thai sản

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: BHXH tự nguyện gồm những chế độ nào?

Bạn đang xem: BHXH tự nguyện gồm những chế độ nào? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP