BIÊN BẢN, Nhận xét sgk lớp 5 theo các tiêu chí CÁC MÔN NĂM 2024-2025

BIÊN BẢN, Nhận xét sgk lớp 5 theo các tiêu chí CÁC MÔN NĂM 2024-2025 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links trong bài.

Các bạn xem và tải nhận xét sgk lớp 5 theo các tiêu chí về ở dưới.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11​
TRƯỜNG TH,THCS VÀ THPT
TRƯƠNG VĨNH KÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT

Về tổ chức nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn

Sách giáo khoa lớp 5 Môn Khoa Học theo chương trình GDPT 2018

Năm học 2024-2025​

 

Họ tên: ………………………………………………………………………..

Chức vụ: Giáo viên nhiều môn

Tổ chuyên môn: …………

Đơn vị công tác: Trường TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký

NỘI DUNG

VĂN BẢN PHÁP LÝ

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (TT27);

Căn cứ Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ4119);

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (QĐ392);

Căn cứ công văn số 13656/VP-VX ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (QĐ365);

Căn cứ Công văn số 742/GDĐT-TH ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT;

Căn cứ Công văn số 126/GDĐT-TH ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT;

Thực hiện theo kế hoạch số 61/KH-TVK ngày 19 tháng 02 năm 2024 của trường TH,THCS và THPT Trương Vĩnh Ký về Kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT.

Bản thân tự nghiên cứu, góp ý, đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 như sau:

II. ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA MÔN KHOA HỌC LỚP 5:

Nhận xét đánh giá các sách giáo khoa môn học theo các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (căn cứ QĐ365).

1. Sách Khoa Học 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam- Nhóm tác giả: Đỗ Xuân Hội (TCB), Nguyễn Thị Thanh Thủy (CB), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn.

a) Ưu điểm:

– Sách được thiết kế nhất quán về hình thức thể hiện giữa các chủ đề, các bài, các mục và các hoạt động theo đặc trưng từng chủ đề.

– Sách có kênh hình phong phú đa dạng, có sơ đồ hoá nội dung nhằm đơn giản hoá các kiến thức khoa học khó hiểu và trừu tượng.

– Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

b) Hạn chế:

Một số câu hỏi còn chung chung, chưa cụ thể.

Ví dụ: Ở bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất

Câu hỏi “Hình 1 mô tả hiện tượng gì?” có thể điều chỉnh thành “Em có nhận xét gì về hiện tượng của đất trong hình 1?”

 

2. Sách Khoa Học 5 – NXB Giáo Dục Việt Nam- Nhóm tác giả: Vũ Văn Hùng (TCB kiêm CB), Phan Thanh Hà (đồng CB), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen.

a) Ưu điểm:

– Sách được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, kết nối tri thức với thực tế cuộc sống của học sinh.

– Sách có kênh hình đẹp.

– Sách có cấu trúc khoa học giúp học sinh dễ ghi nhớ.

b) Hạn chế:

Nội dung cần được mở rộng hơn nữa để các em hiểu bài rõ hơn và từ đó vận dụng được vào thực tế cuộc sống.

Ví dụ: Ở bài 19: Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm

Câu hỏi “Vì sao nên cho đường khi muối chua quả sung?” có thể điều chỉnh thành “Vì sao nên cho đường khi muối chua quả sung? Ngoài quả sung ra, còn rau, củ, quả nào có thể muối chua được?”

 

3. Sách Khoa Học 5 – NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh – Nhóm tác giả: Bùi Phương Nga (TCB kiêm CB), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

a) Ưu điểm:

Nội dung các bài học được lựa chọn thông qua các tình huống, sự vật, hiện tượng gần gũi, có ý nghĩa với cuộc sống hằng ngày của học sinh. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các yếu tố có khả năng kích thích trí tò mò khoa học, sự sáng tạo của học sinh.

b) Hạn chế:

Một số bài câu từ còn khá dài dòng, chưa rõ ý nên có thể làm cho học sinh khó hiểu. Cần tìm thêm hình ảnh giúp các em hứng thú hơn.

Ví dụ:

Ở bài 5: Năng lượng và năng lượng chất đốt. Câu từ cần ngắn gọn, xúc tích để các em nắm rõ nội dung bài học.

Ở bài 7: Năng lượng điện. Phần nội dung nên cho ví dụ hoặc hình ảnh cụ thể (có thể cho bài tập trắc nghiệm nhận biết vật cách điện, vật dẫn điện) giúp học sinh vận dụng vào thực tế.

4. Kết luận: Đề xuất chọn Sách Môn Khoa Học lớp 5 của NXB Giáo Dục Việt Nam – Nhóm tác giả: Đỗ Xuân Hội (TCB), Nguyễn Thị Thanh Thủy (CB), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn.

yopo.vn— BIÊN BẢN sgk lop 5

1711683085764.png

 

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/


yopo.vn— phụ lục sgk lop 5

1711683106661.png

 

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Góp ý sgk lớp 5

<< Biên bản góp ý sgk lớp 5,nhận xét sgk lớp 5, PHỤ LỤC, MỤC LỤC SGK LỚP 5 2024-2025
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site